240812

Kjære medlemmer

Virksomhetsoverdragelse. Det har endelig lyktes å få litt informasjon fra ledelsen. I går fikk fagforeningene en overordnet redegjørelse for situasjonen for landorganisasjonen under ny kontrakt. På tirsdag er vi lovet en gjennomgang av offshoredelen, hvor mannskapslister blir sentrale. Vi ser at det her vil bli en overtallighet både på land og offshore. På landdelen har vi tro på at vi skal greie å behandle denne slik at vi unngår nedbemanninger.

Mekling. Vår kjære motpart har forsøkt å stoppe oss ved å stevne oss for arbeidsretten. Arbeidsretten har svart med å sette retten dagen før mekling. Dette ser vi på som et tegn for at vi har en god sak. Vi vurderer det slik at mekling vil foregå som planlagt og at vi på morgenen 2. september har en løsning.

Permitteringer. Vi er her kommet i den situasjon at selv om kunden har tilstått rate så opprettholder bedriften permitteringene. Oljearbeiderforeningen måtte denne uken sende en uenighetsprotokoll til forbundet uten at den var signert av bedriften. De nektet. Jeg har aldri i mine 30 år som tillitsvalgt opplevd maken til holdning til Hovedavtalens bestemmelser og topartsforholdet i arbeidslivet.

Streikestøtte. På styremøte den 14. august tok vi opp spørsmålet om vi skal yte lokal streikestøtte. På grunn av kaoset etter årets to første streiker, (ref. tvistene rundt usaklige permitteringer), og det faktum at vi kan havne i en ny streik så valgte vi å utsette spørsmålet. At det skal ytes streikestøtte er det vel ingen tvil om. Det er størrelsen vi ikke kan si noe om før vi har den totale oversikt.

Tore Hegerberg
Klubbleder