240606

Støtteerklæring

Oljearbeiderforeningen Nopef avd 10 vil med dette gi vår fulle støtte til våre kollegaer på oljeserviceavtalen som er i streik.

Oljeservicearbeiderne har dårlige lønns og ikke minst arbeidsvilkår.Uforutsigbare arbeidstidsordninger er en del av hverdagen deres. Vi skal hjelpe og støtte dem der vi kan.

Det dere som er offshore først og fremst kan bidra med, er å påse at streikebryteri ikke forekommer, dvs ingen skal utføre arbeidsoppgaver på riggen, som i en normal situasjon utføres av de streikende.
Hvis noen avdekker slike forhold, er i tvil, eller har spørsmål, kan vi nåes via mail eller telefon til Oljearbeiderforeningen.

Oseberg B, C og Njord er de riggene som foreløpig er tatt ut i streik.Vi vil her følge utviklingen fra dag til dag.

Følg ellers med på Nopef sin hjemmeside.

Med vennlig hilsen
Steve