310812

Kjære medlemmer

Ukens første brev blir i sin helhet viet en hilsen fra våre fagforeningskamerater i Industri Energi i Archer. Arbeidsretten ga oss medhold i å mekle på borebedriftsavtalen. Vi vil komme tilbake med mer info fra meklingen når det skjer noe.

Hilsen fra Industri Energi i Archer

Mitt navn er Oddvin Andreassen. Jeg er klubbleder i Industri Energi Archer, og har vært så heldig å få skrive noe i Oljearbeiderforeningens ukebrev. Først og fremst vil jeg gratulere med kontrakten på Gullfaks.

Om en måned vil mange av våre medlemmer være ansatt i KCA Deutag Norge. I denne prosessen har våre fagforeninger hatt samme forståelse av hva virksomhetsoverdragelse innebærer. Vi har også arbeidet tett, og hatt jevnlig kontakt under hele prosessen. Vi har vært veldig nøye med å følge prinsippene til punkt å prikke, og ikke latt oss styre av behov.

Mange av de som er på Gullfaks kom fra Prosafe i 2004, og kommer på en måte ”hjem” igjen. Våre kollegaer på Gullfaks er dyktige medarbeidere med høy kompetanse som vi kommer til å savne. De nære båndene vår klubb har til Oljearbeiderforeningen, gjør meg imidlertid trygg på at disse vil bli tatt godt imot i KCAD.

I skrivende stund er jeg i Oslo, og sitter ved siden av Tore og Olav og følger med på meklingen på deres tariffavtale. Her er jeg med som observatør fra NR- området. Hva utfallet blir, er selvfølgelig spennende. Første delmål blir domsavsigelsen i arbeidsretten. Vi i Archer er som dere vet på NR avtalen. Vi er like opptatt som dere av at avtalene blir mest mulig like. Våre bedrifter er konkurrenter, men konkurransen skal foregå på andre områder en på de ansattes rettigheter. Dette er et prinsipp det er viktig å kjempe for, og i denne kampen har dere vår fulle støtte.

Jeg ser at etter 1.oktober vil Oljearbeiderforeningen og KCAD få store utfordringer med håndtere to tariffavtaler. Dette danner grobunn for uenighet mellom bedriften og fagforeningen, men ser også at det gir utfordringer når personell på samme skift har forskjellig tariffavtale. I dag står kampen hos dere om pensjonsrettigheter. Disse rettighetene er tariffestet i NR- avtalen. Det enkleste vil selvfølgelig være at bedriften KCAD flytter alle over på NR- avtalen, men det er vel kanskje naivt og tro at så vil skje.

LYKKE TIL !

Kameratslig hilsen
Oddvin Andreassen