040912

Kjære medlemmer

Årets lønnsoppgjør for Borebedriftsavtalen er i havn. Etter ei helg med mekling kom partene i mål med et resultat tidlig søndag morgen. Årets oppgjør har vært særdeles vanskelig for oss i Oljearbeiderforeningen. Vi startet tidlig med forberedelsen i fjor høst, og det ble tidlig klart at harmonisering opp mot flyteriggavtalen (NR) var målet. Så vet alle hva vi har gjort underveis; brudd i forhandlingene med OLF i mai, mekling og streik på de andre avtalene, og nå mekling på kun Borebedriftsavtalen. Meklingen ble også utsatt noen timer på fredag i påvente av kjennelse fra Arbeidsretten, der OLF (arbeidsgiverorganisasjonen) hadde stevnet oss inn, fordi de mente at vi var omfattet av den avsluttede meklingen og streiken på de andre avtalene. En ENSTEMMIG Arbeidsrett ga oss medhold, og OLF startet meklingen med et stort nederlag i bagasjen. Så for første gang i historien var vi i en posisjon hvor vi meklet etter NR-oppgjøret, og KUN på Borebedriftsavtalen. Gavepensjonsspørsmålet ble løst ved at vi avtalte at også Borebedriftsavtalen vil følge Rikslønnsnemdas kjennelse senere i høst (9. og 11. oktober).

Utfordringen var at rammen var mindre enn det NR oppnådde i mai. Dermed måtte denne sprenges for at vi skulle kunne innfri kravet vårt. Anført av en meget opplagt og godt forberedt forbundsleder (Leif Sande) gikk det veien. God rådgivning fra SAFE og observatøren fra NR gjorde at vi kunne protokollere et godt resultat.

Et generelt tillegg på 4,5 % + etterslep (3641.-) ga alle et tillegg på ca. 5,2 %. Vi fikk også stillingsopprykk for Materialforvalter (til B1) og Ass. Borer (til A), og BVO sin topplønn ble utvidet til B4 i matrisen. I tillegg økte vi ansiennitetsstigen i lønnsgruppe A med ett trinn (2 %).

Jeg vil også trekke fram individuell avlønning av Borer og Vedlikeholdsleder. Nå har vi endelig fått den samme forhandlingsretten som Lederne har, og den samme retten som NR-avtalen har. Det er altså ikke lenger noen grunn til at disse ikke skal være medlemmer hos oss. Nå må vi vise gjennom praktiske drøftinger at det lønner seg å være organisert i Industri Energi og Oljearbeiderforeningen.

Det første beviset får vi antakelig allerede i høst når Borers lønn skal revideres. Med det tillegget vi nå fikk for Ass. Borer, blir bedriften nødt til å løfte Boreren betydelig for i det hele tatt å holde avstand til Ass. borer. Vi gleder oss. Og det samme gjelder VDL – Elektrikeren og Mekanikeren puster dem nå i nakken.

Alt i alt er vi fornøyd med resultatet, selv om vi ikke tok innpå NR med mer enn 0,3 % på andre stillinger. Målet er fortsatt full harmonisering mot NR. Og kanskje et av de viktigste bidragene i meklingen: Tusen takk for alle de klare meldingene om at dere var klar til å streike. Jeg har aldri tidligere fått så mange bekreftelser på streikeviljen som i sommer. Dette har gjort oss mye tryggere i forhandlingene, og det påvirket resultatet positivt.

Klubbleder vil nå bli borte fra kontoret et par måneder (kroppen skal inn på service). Olav Gjesteland vil lede klubbkontoret til jeg er tilbake. Endelig har vi fått ham til å si ja etter 25 år som styremedlem. Olav tar sete på mitt kontor, og dere vil da være ivaretatt på best mulig måte. Ikke slit ham ut, vi trenger ham senere og.


Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen

Tore Hegerberg