250912

Kjære medlemmer!


Først av alt, beklager at det har vært et par uker uten info. Undertegnede har store sko å fylle etter Tore Hegerberg, mens han slapper av hjemme med nyoperert kne i ca. 2 måneder. Det har vært litt å henge fingrene i, og en må jo finne rutiner osv. på kontoret.

Lønnsoppgjøret:
Det har stort sett vært positive reaksjoner fra de som har meldt tilbake. Avtalen er langt fra perfekt, men for første gang på mange år har vi tatt litt innpå våre kamerater som er så heldige å være på NR-avtalen. Før 2012 har avstanden bare økt, men nå har vi knappet litt inn på den. Slik situasjonen hadde utviklet seg, og med arbeidsgiverne i OLF og KCAD i fullstendig vranglås, synes vi at vi med hjelp fra Riksmekleren oppnådde det som var mulig. Vi registrerer at det var stor streikevilje blant dere, men det felles forhandlingsutvalget av IE og SAFE måtte ta en beslutning, og vi fant å kunne godta det siste framlagte forslaget.

Et siste spenningsmoment vil være om Industri Energi og SAFE klarer å få Rikslønnsnemnda til å dømme arbeidsgiverne til å gi oss tilbake gavepensjonene. Dette kommer opp 9. oktober. Uansett vil vi få etterbetalt lønnstillegget fra 1. juni.

Virksomhetsoverdragelsene: 1. oktober kommer det nærmere 300 tidligere Archer-ansatte over til oss fra Gullfaks, mens ca. 95 på Njord går til Odfjell. Både gamle og nye medlemmer i Industri Energi vil få en liten hilsen hjem i posten fra OAF. Vi vil få mange nye medlemmer i klubben, sjøl om noen dessverre forlater oss.

Samtidig vil det, pga. misforholdet mellom antall utgående og innkommende ansatte, dessverre kunne bli overtallighet i enkelte stillinger. OAF vil være med og passe på at alle steiner vil bli snudd for å unngå oppsigelser, men dersom det ikke er noen vei utenom, skal vi påse at det skjer etter boka, og med det overordna bedriftsansiennitetsprinsippet som grunnlag.

KCAD vil svekke OAF: Bedriftens ledelse har varslet oss om at de vil svekke Oljearbeiderforeningen ved at de vil ta vekk en stilling på klubbkontoret, eller redusere/fjerne den økonomiske støtten vi har fått til daglig drift. Dette kommer «beleilig nok» i en situasjon der vi vil øke medlemsmassen betydelig, og der vi får inn et nytt tariffområde (NR), som i de nærmeste to årene vil leve sitt liv ved siden av den eksisterende Borebedriftsavtalen. Alle forstår jo at dette vil føre til mye mer arbeid for oss i klubben; det vi hadde trengt var flere stillinger, ikke færre. Vi ønsker jo å gi de nyankomne fra Archer den samme servicen vi prøver å gi dagens medlemsmasse, og da er det jo utrolig at ledelsen mener vi skal klare dette med færre folk og mindre ressurser.
Vi håper vi skal få overbevist ledelsen om at dette ikke er et smart trekk; det ville jo gitt de nyankomne et litt merkelig inntrykk av samarbeidsforholdene i KCAD.

MVH
Olav Gjesteland
Fungerende Leder i Tores fravær