121012

Kjære medlemmer!

Lønnsoppgjøret: Da har kjennelsen fra Rikslønnsnemnda falt. Vi tapte når det gjelder gavepensjonen på 1G, som KCAD tok fra oss for 2 år siden. Pga. av de storpolitiske føringene som er lagt (arbeidslinja i pensjonsforliket på Stortinget i 2005), var ikke undertegnede særlig optimistisk på forhånd mht. utfallet, selv om Leif Sande feide gulvet med NOG i sin prosedyre. Men måten det skjedde på kan nesten ikke uttrykkes med ord i et familievennlig Ukebrev. Helt forståelig at arbeidsgiverne i NOG (tidligere OLF) gikk imot oss; det er jobben deres. Men når fagforbundet Lederne kjøper NOGs argumentasjon, og endatil går lenger enn NOG for å dolke IE og SAFE i ryggen under behandlingen i nemnda, da er bunnen nådd. Nedrig og ynkelig er de to svakeste ordene som beskriver dette knefallet for arbeidsgiverne!
IE og SAFE forstår at å tariffeste pensjonstillegg er en umulighet i dagens politiske klima, og derfor hadde vi et pragmatisk forslag, som hverken betød tariffesting eller ville koste arbeidsgiverne noen ting. Vi foreslo at 1G for de som ønsker å gå av med AFP kan tas fra OSO-fondet (det er fondet som utbetaler forsikringen for tap av helsesertifikat, «loss of licence»). Her er også Lederne part, men under nemndsbehandlinga snudde de tvert om, og kalte en slik løsning ulovlig. Ikke engang NOG brukte et slikt uttrykk! Lederne lever tydeligvis i en verden der de tror at i 2012 å kreve tariffestet pensjon på 66 % fra 62 år er et smart trekk.
Et spørsmål til medlemmer hos Lederne som leser dette: Er dere fornøyd med måten forbundet deres fører pensjonskamp på? Hadde IE/SAFE fått gjennomslag for å bruke OSO-fondet, ville det betydd at dere også ville fått gavepensjonen på 1G.

Det eneste positive vi oppnådde i nemnda, var at lærlingene nå vil få med seg 1 års firma- og lønnsansiennitet når de er ferdige med læretida i en bedrift. Dette synes arbeidsgiverne er fryktelig urettferdig.
Tilslutt: Kjennelsen betyr at SAFEs medlemmer i KCAD vil få etterbetalt fra konfliktens slutt, 9. juli, mens våre medlemmer i IE sjølsagt får etterbetalt fra 1. juni. Kommer på novemberlønn, sier bedriften.

Virksomhetsoverdragelsene: Vi vil neste uke møte bedriften til drøftelser omkring bemanningssituasjonen i selskapet, når vi nå har et klarere bilde av situasjonen etter at alle har kommet over fra Archer. Forhåpentligvis kan vi unngå oppsigelser, men det kan bli en liten overtallighet i enkelte stillinger. OAF kommer ikke til å akseptere noen oppsigelser før alle muligheter er saumfart. Vi vet bl.a. at det har blitt brukt vikarer, selv om det har vært nok dekning i Kompetansepoolen.

«Online booking»: Det vil i nærmeste framtid bli igangsatt en testperiode med «online booking». På godt norsk betyr det at den enkelte selv må bestille reiser med sitt personlige kredittkort. Foreløpig, ut året, vil en utvalgt testgruppe prøve ut dette. Deretter vil det bli evaluert. OAF har sine krav, som må møtes, før vi godkjenner det, men i utgangspunktet er vi positivt innstilt.

Tillitsvalgtkonferanse: Vi har bestemt å holde årets tillitsvalgtkonferanse på Scandic Airport hotell på Kokstad fra 19. til 21. november. Innkallelser vil bli sendt ut, men hold av datoene.

Bransjeavtalen: Når nå Rikslønnsnemndas kjennelse har falt, vil vi (Industri Energi) gjenoppta forhandlingene på Bransjeavtalen for de kontoransatte. Disse vil finne sted hos NOG (tidligere OLF) i Stavanger 22. oktober.

MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder