191012

Kjære medlemmer!

Virksomhetsoverdragelsene: Vi har denne uka vært i møte med bedriften ang. overtalligheten etter virksomhetsoverdragelsene. Dessverre unngikk vi ikke oppsigelser, men det ble heldigvis begrensa til et minimum. Av reine oppsigelser er det snakk om 11 Mekanikere med lav ansiennitet. Dette følger av Statoil-kontraktens reduksjon av Mekanikere på Gullfaks. Dessuten må 6 Dekksbaser stillingoppsis og omplasseres. På kontoret må 2 flyttes fra HR til RDS. Det kunne vært mye verre.

«Online booking»: Pilotprosjektet med «online booking» blir igangsatt fra mandag 22., og vil vare ut året. Det er mannskapene på Ringhorne og Kvitebjørn, samt de landansatte, som vil få prøve dette ut. Alle må bruke sine personlige kreditt-/debetkort, som bedriften vil betale årsavgiften for. Vi tror vi har sikret oss en brukbar avtale, men uansett skal ordningen evalueres etter prøveperioden, med OAF som deltakere.

Rustesting ExxonMobil: Datatilsynet har meldt tilbake til ExxonMobil at deres drakoniske rustestingspolitikk ikke er i samsvar med loven. Det betyr at det bare er personell i sikkerhetsmessig kritiske posisjoner som kan testes. Før KCAD kan pålegge noen stillinger rustesting, må det iht. AML 9-4 skrives en protokoll/avtale med OAF.

Forsikringsinformasjon: Vi har sendt ut informasjon om hvilke forsikringer den enkelte har eller kan få, både gjennom OAF og i bedriften. Et brev er på vei til deg!

Lederne og Rikslønnsnemnda: Sist uke skrev jeg om Ledernes «innsats» i Rikslønnsnemnda, da de sørget for å ødelegge håpet om å få tilbake gavepensjonen på 1G. Her er en lenke til Industri Energi, der Leif Sande tar et oppgjør med Ledernes oppførsel i nemnda:
www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=22169#ScrollAnchor

Vi har et bra forhold til Lederne her i KCAD, men også ledende personell bør vurdere om det ikke er lurere å organisere seg i et forbund med tyngde, og som har ideer og muligheter til å oppnå noe. Alle er velkomne!


MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder