301012

Kjære medlemmer!

Virksomhetsoverdragelsene: Mye skjer på ei uke, og denne gang til det bedre. Pga. ekstrabehov har alle oppsigelsene av Mekanikere blitt trukket tilbake. Og av de 6 Dekksbasene er det bare 3 som har måttet gå ned i stilling. Det viser seg igjen at når vi har litt is i magen, og snur hver stein, er det som regel ikke nødvendig å gå til oppsigelser eller permitteringer. En stor takk til Personalavdelingen, som har vært en god samarbeidspartner for OAF i denne turbulente tida!

Bransjeavtalen: Partene kom til enighet om den sentrale Bransjeavtalen natt til tirsdag. Det som ble oppnådd får ikke så mye å si for oss/de kontoransatte i KCAD, da vår lokale Særavtale allerede dekker det som ble tariffesta. Men det betyr mye for de ansatte i andre bedrifter, som ikke har like gode lokalavtaler.
Nå skal det forhandles om lønnstillegg og på Særavtalen lokalt i KCAD. Følg med!

Lønnsoppgjøret 2012 (OLF): Det er nå klart at Ass. Borere som rykket opp i A4 fra 1. juni, også vil gå direkte til A5, sammen med Elektrikere og Mekanikere. Etterbetaling kommer på novemberlønn.

Lønnsoppgjør for mellomledere: I lønnsoppgjøret ble det klart at Industri Energi har drøftingsrett etter Borebedriftsavtalen for mellomleder (Borere og VDL) på lik linje med Lederne. Dato for drøftingene er 14. november.

Ringhorne: Vi har fått vite at Ringhorne-operasjonen blir stoppet i april/mai neste år. Dette kommer samtidig som Oseberg B fortsatt ikke er kommet i gang igjen, så neste sommer og høst blir en utfordrende tid for oss alle. OAF vil som alltid gjøre vårt ytterste for at vi kan unngå permitteringer og oppsigelser.

Rustesting ExxonMobil: Som vi opplyste i forrige Ukebrev, har Datatilsynet meldt tilbake til ExxonMobil at deres ytterst strenge rustestingspolitikk ikke er i samsvar med loven. Det betyr at det bare er personell i sikkerhetsmessig kritiske posisjoner som kan testes, og det etter avtale. Før KCAD kan pålegge noen stillinger rustesting, må det iht. AML 9-4 skrives en protokoll/avtale med OAF. Nå viser det seg at det fortsatt testes på Ringhorne, på tross av at det ikke er noen hjemmel eller avtale om dette. K-HVO Henning Mørk har derfor varslet Datatilsynet og Industri Energi, siden KCAD nekter å svare på våre henvendelser.

Tillitsvalgtskonferansen: Minner om at innkalling til Tillitsvalgtskonferansen 2012 er sendt ut. Er du TV, men likevel ikke har fått brev, er du sannsynligvis ikke registrert hos oss. Ta kontakt med klubbkontoret v/ torild.rodder.alvheim@no.kcadeutag.com, eller ring oss.

Kontaktadresser: Når dere ønsker å få tak i Oljearbeiderforeningen, og svar ikke kommer med én gang, kan dette skyldes at det brukes en personlig adresse til en av våre tillitsvalgte. For å være sikre på at vi mottar alle henvendelser hurtigst mulig, bruk fellespostkassen vår: post@oaf.nu.

Forsikringer for Archer-medlemmer: Alle som har kommet over fra Archer, må være oppmerksomme på at tilleggsforsikringene de hadde gjennom klubben i Archer, ikke lenger er virksomme. Dette gjelder reise- og sykeforsikringene. Nye kan tegnes hos oss i OAF, ref. utsendt brev.

MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder