311012

Hilsen fra Klubbleder

Tanker fra sykesengen.

Det er tøft å skifte et kne. Det er også like tøft å være borte fra klubbkontoret i den utfordrende tiden vi har vært inne i. Imidlertid så har det gått bedre enn jeg hadde forventet. For det første fordi vi har tillitsvalgte som stepper inn på en kjempegod måte, og dernest for at kneoperasjonen ser ut til å være vellykket. Olav tok over klubblederrollen på et tidspunkt hvor klubben vår stod ovenfor historiens travleste tid for Oljearbeiderforeningen. Det er nok å nevne virksomhetsoverdragelsene, begge veier, med dertilhørende overtallighet , streiken på sokkelavtalene med permisjoner, stor streikefare på vår egen borebedriftsavtale og pensjonsranet fra bedriften. Olav har ledet klubben gjennom disse utfordringene på en utmerket måte. At vi ikke har kommet i mål med alt ennå, skyldes motpartens vegring , mer enn Oljearbeiderforeningens vilje til enighet (les: permitteringstvistene).
Det mest gledelige er meldingen om at vi unngår oppsigelser etter overtakelsen av Gullfaks. Her har Oljearbeiderforening som vanlig spilt en god rolle, og jeg registrerer også i ukebrevet at personalavdelingen får velfortjent ros. Dermed er alt slik det skal være. Samarbeid i en slik situasjon gir resultat.
Det minst gledelige er Rikslønnsnemdas kjennelse vedrørende gavepensjonen vår fra 62 år. Og dette er vel også den saken som mest trigger meg til å skrive fra sykesengen. Vi hadde en god og kostnadsbesparende løsning på denne saken helt til fagforbundet Lederne dolket oss i ryggen i Rikslønnsnemda. Jeg var selv til stede og hørte hvordan Lederne argumenterte mot vår løsning. Jeg har aldri i mine 30 år som tillitsvalgt opplevd maken til ukollegial opptreden av annet forbund. Prosedyren deres bar preg av svartmaling av vårt forslag til løsning, og at om deres forslag ikke førte fram så skulle ingen få tilbake tidligpensjon. Dette gjør at vi som fagforening må stille spørsmålstegn ved om Lederne er et alternativ på vår arbeidsplass. Jeg skulle så gjerne være enig i at deres krav om «full pensjon» fra 62 år er et bra krav. Men hva hjelper det når det ikke er mulig å få innfridd i en Rikslønnsnemd. Makan til manglende gangsyn skal vi lete lenge etter. Om ikke det var nok så prosederte de sammen med arbeidsgiversiden om at vårt forslag ville være ulovlig, uten at det var hold i argumentasjonen. Jeg klipper inn kjennelsen så får dere se selv:

-Nemndas flertall, de nøytrale medlemmene Husby, Strøm og Norum Evensen,
samt Bekkeheien fra Norsk olje og gass vil bemerke at forslaget har uklare
virkninger både når det gjelder kostnader og uttak av pensjon.
I det felles skriftlige innlegget side 10 heter det: ”Spørsmålet om pensjon har vært
en viktig del av oppgjøret og var hovedårsaken til at vi streiket.”
Så vidt nemndas flertall kan se, var det under meklingen ingen uenighet mellom de
tre organisasjonene på arbeidstakersiden vedrørende pensjonsspørsmålet. Under
nemndsforhandlingen for Rikslønnsnemnda har imidlertid Lederne ”lagt sitt eget
løp” med krav om tariffestet pensjonsrett – og også prosedert på at den
disponering av OSO-fondet som Industri Energi og SAFE har fremsatt krav om, er
direkte lovstridig, i det det blant annet er gjort gjeldende at man da står overfor
forsikringsvirksomhet.

Jeg har også sett litt på lønnsutviklingen for individuelt avlønnede hos oss kontra Archer og Odfjell. Hos oss er det Lederne som har forhandlet for disse gruppene, mens det hos nevnte selskap er Industri Energi som forhandler. Så vidt jeg kan se så sakker vi akterut her også. Faktisk ganske mye for noen stillingsgrupper. Nå når vi i Oljearbeiderforeningen har fått samme rett som Lederne til å snakke disse gruppene sin sak, er jeg ikke i tvil om at Industri Energi er et bedre alternativ for disse gruppene. OAF er også beriket med å få tillitsvalgte fra individuell avlønning rett over fra Gullfaks. Erfaringene deres vil vi bruke til å være den foretrukne fagforening for individuelt avlønnede.
Det er viktig at disse sakene blir bekjentgjort ute på riggene. Ære være dem som drar i gang diskusjoner om dette. Jeg er ikke i tvil om at dess større Oljearbeiderforeningen blir, jo bedre vilkår for ALLE ansatte.
Med kameratslig hilsen fra sykesengen
Tore Hegerberg