300606

Tillitsvalgtkonferanse/kurs

Oljearbeiderforeningen avd 10 Nopef vil holde kombinert tillitsvalgtkonferanse og kurs 28., 29. og 30. august 2006.

Vi trenger innspill fra dere, og håper at så mange som mulig vil delta. Det er desverre ikke mulig delta for dere som er offshore overnevnte datoer.

Det vil bli sendt brev til hver enkelt tillitsvalgt med ytterligere informasjon.

Påmelding kan skje via e-mail til OAF eller pr brev.