191112

Kjære medlemmer

Bransjeavtalen: Torsdag 15. november hadde vi lokaloppgjør for Bransjeavtalen. Det ble enighet om en ramme for det generelle tillegget på 4.01 %. Dette innebærer i praksis at alle som tjener under 550000 får et kronetillegg på 21500. For de som tjener mer enn 550000 ble vi enige om et tillegg på 3.5 %.
Vi har ennå ikke fått tilbakemelding fra bedriften om at de aksepterer våre krav til endringer i de tekniske bestemmelsene i Særavtalen, men vi har god tro på at de blir innfridd.

Oppgjør for mellomlederne: For første gang, med bakgrunn i innfridd krav for Borebedriftsavtalen under tarifforhandlingene tidligere i år, har Oljearbeiderforeningen kunnet drøfte lønnstillegg for mellomledere (Borere og VDL) med bedriften. Dette gjorde vi i samarbeid med Lederne lokalt, og vi kom fram til en ramme for oppgjøret på 5.2 %. Tillegget vil bli beregnet for den enkelte ut fra en lønnsrammematrise, som tar hensyn til ansiennitet og erfaring.

Tillitsvalgtskonferansen: Vi vil være opptatt med Tillitsvalgtskonferanse og kurs i Ny forskriftsstruktur i Arbeidstilsynet v/ Forbundssekretær i Industri Energi, Einar Ellingsen, mandag til onsdag, så det kan være litt vanskelig å få tak i oss før onsdag ettermiddag.

Kontaktadresser: Når dere ønsker å få tak i Oljearbeiderforeningen, og svar ikke kommer med én gang, kan dette skyldes at det brukes en personlig adresse til en av våre tillitsvalgte. For å være sikre på at vi mottar alle henvendelser hurtigst mulig, bruk fellespostkassen vår: post@oaf.nu.


MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder