031212

Kjære medlemmer

Styrevalg i KCAD: Bedriften har i disse dager sendt ut nominasjonsmateriell for valg av ansattrepresentanter til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS. Oljearbeiderforeningen (OAF) i Industri Energi har hatt disse vervene i alle år, og vi mener dette har gitt oss en unik mulighet til å få innsyn i bedriftens planer og strategier, til beste for våre medlemmer og de ansatte i KCAD.

Styret i KCA Deutag Drilling Norge AS er ikke et organ der en diskuterer velferdsmidler og crew-turer for den enkelte rigg, men bedriftens høyeste styringsorgan i Norge. Det er her Administrerende direktør legger fram driftsrapporter, regnskap og budsjettforslag, og det er styret som i siste instans ansetter og avsetter direktøren. Med all respekt mener vi i OAF at dette er et forum for de aller mest erfarne tillitsvalgte, og vi mener OAF er de rette til å representere de ansatte. Vi er ikke «skyggeredde», og har gått, og er beredt til igjen, å gå i clinch med ledelsen både i Norge og i Aberdeen dersom det skulle vise seg nødvendig. Både på norsk og engelsk (som er språket i styret).

Styrerepresentantene hever et solid honorar, men vi i OAF har vedtatt at våre styremedlemmer, inkl. vararepresentantene, gir disse pengene til klubben, slik at de kommer de tillitsvalgte og medlemmene til gode. Dette har blitt særlig viktig nå, ettersom bedriften har tatt fra oss den økonomiske driftsstøtten.
Vi håper derfor at alle våre medlemmer (og alle andre) ser verdien av at OAF fortsatt representerer de ansatte i KCAD, og oppfordrer alle til å nominere fra listen nedenfor:

Tore Hegerberg (Klubbkontor), Olav Gjesteland (Klubbkontor), Jan Inge Olsen (OSØ), Henning Mørk (K-HVO), Lars Terje Storevik (Ringhorne), Thomas Pedersen (GF), Atle Kvammen (RDS), Kurt Honningsvåg (GF)

Bransjeavtalen:
Særavtalen er nå ferdigforhandla, og de viktigste endringene er at satsen for helgevakt nå er 3000, ukevakt 4800 og bevegelige helligdager 1800 pr. dag.

Tillitsvalgtskonferansen: Referat fra konferansen vil bli lagt ut på OAFs hjemmeside.

Utreisemøter: Det har kommet en del spørsmål om oppmøteplikt for utreisemøter. Dette pga. noe forvirrende informasjon fra vår ledelse på oppstartssamlingene. La det være helt klart:
Utreisemøtene er frivillige, og det betales normallønn for oppmøte for de som er på NOG (OLF)-avtalen. De som er på NR-avtalen får ingenting, men det er frivillig for dem også.

Fødselspermisjon: Borebedriftsavtalen fikk i lønnsoppgjøret utvidet Fødselspermisjonen til 14 dager, slik som det allerede er i NR-avtalen. Ett av vilkårene for å få denne permisjonen, er at en søker senest 4 måneder før termin, men pga. at dette er helt nytt for de aller fleste, har vi med bedriftens velvilje blitt enige om å se gjennom fingrene på, og være fleksible med, denne fristen nå i starten. Bedriften vil komme med info til alle, men vi oppfordrer alle som venter forøkelse om å søke så fort som mulig. Kontakt din Personalkoordinator.

Kontaktadresser: Når dere ønsker å få tak i Oljearbeiderforeningen, og svar ikke kommer med én gang, kan dette skyldes at det brukes en personlig adresse til en av våre tillitsvalgte. For å være sikre på at vi mottar alle henvendelser hurtigst mulig, bruk fellespostkassen vår: post@oaf.nu.

MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder