101212

Kjære medlemmer!

Boresjefene følger crewene: Takket være iherdig innsats fra Oljearbeiderforeningen, spesielt K-HVO Henning Mørk, har nå Statoil snudd, og bestemt at Boresjefene skal følge mannskapene på Oseberg og Gullfaks. Nå gjenstår å overbevise Statoil-ledelsen på Kvitebjørn om å gjøre det samme. Dette ble tatt opp av oss i K-AMU for Kvitebjørn på torsdag, og vi har godt håp om at det ordner seg der også.
OAF jobber både for medlemmer og ikke-medlemmer!

Sommerens permitteringer: OAF og Industri Energi har nå møtt Norsk Olje og Gass (NOG) og bedriften for å drøfte kompensasjon for det vi mener er urettmessige permitteringer av folk i Kompetanse-poolen, og de som ble fratatt køyene på Oseberg Sør, samt å kreve at det blir gjort opp for alt rotet under Vekter-streiken.
Motparten viste dessverre ingen vilje til å komme oss i møte, så Industri Energi vurderer nå å ta sakene videre mot NHO.

Tilleggsytelse til AFP for tidl. Archer-ansatte: Vi hadde også denne saken oppe med NOG. Som kjent hevder OAF at de som kom over fra Archer skal ha med seg alle personlige avtaler, inkl. den delen av pensjonen som er tariffert. Dette har KCAD bestridt. Vi ble enige med motparten om å ta en ny juridisk gjennomgang, og vi møtes igjen 14. januar.

Styrevalget i KCAD: Husk å nominere Oljearbeiderforeningens kandidater til styrevalget:

Tore Hegerberg (Klubbkontor), Olav Gjesteland (Klubbkontor), Jan Inge Olsen (OSØ), Henning Mørk (K-HVO), Lars Terje Storevik (Ringhorne), Thomas Pedersen (GF), Atle Kvammen (RDS), Kurt Honningsvåg (GF), Tomas Haugland (OSS)

Fødselspermisjon:
Borebedriftsavtalen fikk i lønnsoppgjøret utvidet Fødselspermisjonen til 14 dager, slik som det allerede er i NR-avtalen. Ett av vilkårene for å få denne permisjonen, er at en søker senest 4 måneder før termin, men pga. at dette er helt nytt for de aller fleste, har vi med bedriftens velvilje blitt enige om å se gjennom fingrene på, og være fleksible med, denne fristen nå i starten. Bedriften vil komme med info til alle, men vi oppfordrer alle som venter forøkelse om å søke så fort som mulig. Kontakt din Personalkoordinator.

Kontaktadresser: Når dere ønsker å få tak i Oljearbeiderforeningen, og svar ikke kommer med én gang, kan dette skyldes at det brukes en personlig adresse til en av våre tillitsvalgte. For å være sikre på at vi mottar alle henvendelser hurtigst mulig, bruk fellespostkassen vår: post@oaf.nu.

MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder