110113

Kjære medlemmer

Godt Nytt år. Undertegnede er nå tilbake på klubbkontoret, etter langt sykeopphold, med fullada batterier og pågangsmot. Det var ikke kjekt å forlate kontoret når vi stod oppe i store utfordringer med permitteringer og virksomhetsoverdragelser. Men når man har solide medspillere i en sterk fagforening så gikk alt veldig bra. En riktig stor honnør til de som dro lasset i mitt fravær. Alle utfordringene ble handlet på en god måte for våre medlemmer.

2012. Med permitteringsvarsler på rekke og rad, virksomhetsoverdragelser, streiker og lønnsnemd må vi si at 2012 nok har vært et av de travleste årene i Oljearbeiderforeningens historie. Allikevel har vi, med hånden på rattet, bidratt til at permitteringer ble unngått og at ingen mistet jobben etter virksomhetsoverdragelsene. Dessverre hadde vi alt for mange tvistesaker på tariffsaker, som vi ikke greide å løse lokalt. Å sende saker videre i systemet ser vi på som nederlag. Vi ønsker først og fremst å løse sakene lokalt slik at våre medlemmer slipper å vente på avgjørelsene.
Som selskap har 2012 vært et godt år for KCA Deutag Drilling Norge AS. Vi har befestet vår posisjon i boremarkedet, RDS vokser videre, Well service har høy aktivitet og Salg og Utleie har ekspandert kraftig. Alle forretningsområder leverer og tilbakemeldingene fra kunder er positive.

Fremover. Beslutningen om å stanse borekampanjen på Ringhorne har på starten av året gitt oss utfordringer med hensyn på bemanning. Nedbemanning er ikke til å unngå. Klubben jobber nå tett med personalavdelingen om å gjennomføre dette etter reglene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalen. All erfaring tilsier at omfanget av slike nedbemanninger blir mindre enn det ser ut til når vi påbegynner prosessen.

Nominasjon til styrevalget i bedriften må være bedriften i hende den 17. januar. Husk nå at det er svarkonvolutt som tar lang tid via Oslo før den er på kontoret. Send derfor din konvolutt før helgen for å sikre klubben mange nominasjoner på kandidatene våre. Klubbstyret ønsker at dere nominerer blant erfarne tillitsvalgte og de som stiller er nevnt her:
Tore Hegerberg (Klubbkontor), Olav Gjesteland (Klubbkontor), Jan Inge Olsen (OSØ), Henning Mørk (K-HVO), Lars Terje Storevik (Ringhorne), Thomas Pedersen (GF), Atle Kvammen (RDS), Kurt Honningsvåg (GF), Tomas Haugland (OSS).

Neste uke vil klubbleder være på konferanse fra tirsdag ettermiddag og ut uken.


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
klubbleder