010213

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. De første oppsigelsene er sendt ut. Det er et forholdsvis lite antall hvor det allerede nå fastslås at disse ikke kan sysselsettes. Noen vil få tilbud om annen stilling etter den omforente forståelsen av ansiennitetsprinsippet. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med å redigere listene etter hvert som de individuelle drøftingene finner sted. Husk at det i disse individuelle drøftingene er de forhold som IKKE er kjent for bedriften som skal legges fram. Altså de forhold som kan fravike ansienniteten. Eks. kompetanse og sosiale forhold.

Klubbkontoret får mange henvendelser om dagen vedrørende hver enkelt sin stilling. Slik det ser ut i dag så blir de fleste stillingskategorier berørt, med unntak av elektrikere. Hovedmengden ligger i de stillingene hvor det kreves minst kompetanse så er du i disse gruppene, og har liten ansiennitet, så kan det lønne seg å orientere seg litt i markedet. Vi vil legge ut en adresseliste på hjemmesiden vår med kontaktopplysninger til boreentrepenører. Håper denne vil bli til hjelp i jobbsøking.


Ledelsen og vi har i dag, i fellesskap, vurdert forskjellige sider av utvelgelse, bedriftens behov for kompetanse, operasjonell sikkerhet etter nedbemanning og ulike typer risikovurderinger. Det er med glede jeg kan melde at partene står samlet om at reglene i lover og avtaler skal følges og at vi skal avstemme nedbemanningen opp mot de nevnte behov og vurderinger.

Klubbkontoret ber om forståelse for at vi ikke greier å svare på alle telefonhenvendelser for tiden. Og husk at de nye smarttelefonene ikke gir deg opptattsignal, men bare ringesignal når vi er opptatte med samtale. Når det er opptatt registreres heller ikke ditt nr som ubesvart anrop. Så kommer du ikke gjennom så bruk E-post eller SMS, så prøver vi så langt vi kan å respondere når vi får tid.

Lokal streikestøtte 2012 vil bli utbetalt nå. Klubbstyret har vedtatt å betale ut nå selv om vi har tvistesaker gående med bedriften. Vi kan ikke vente til avgjørelse foreligger. Våre medlemmer fortjener støtten nå. Vi kommer tilbake med mere opplysninger om størrelse på bidrag når vi har kvalitetssikret listene våre.

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
klubbleder