080213

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. Tilbakemeldinger til klubbkontoret viser at det er et stort behov for informasjon som kan fortelle våre medlemmer om de er trygge for oppsigelse eller ei. Vi har forståelse for at bedriften ikke kan si så mye om det før den store andelen oppsigelser går ut i slutten av februar. Prosessen er organisert slik at de som får tilbud om lavere stilling må få nødvendig tid til å vurdere tilbudet. Dette medfører selvfølgelig at det vil bli endringer på listene helt fram mot sluttføring i slutten av måneden. Vi drister oss allikevel til å si litt om hvor «streken» kommer til å ligge på ansiennitetslistene. Med unntak av assisterende borer vil, mest sannsynlig, alle med mer enn 3 års ansiennitet være trygge.
Som sagt tidligere er det avtalt å utsette overtalligheten hos de individuelt avlønnede. Lykkes vi ikke med å sysselsette disse i andre funksjoner, utleie og prosjekter så vil de influere på listene ved at de også vil få tilbud om ny stilling på trinnet under.
Med andre ord er det ingen grunn til engstelse for de som har både 4 og 5 års ansiennitet i de tarifferte stillingene. Håper at dette kan tilfredsstille informasjonsbehovet noe selv om at vi må presisere at tallene er høyst usikre i skrivende stund. Tatt i betraktning at dette er en forholdsvis stor nedbemanning så føler vi at det har vært en svært ryddig prosess i arbeidet med å enes om utvelgelseskriterier og håndtere saklig grunn til å fravike ansiennitet. Dette gir oss god tro på å komme i mål på en rettferdig måte innenfor reglene i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

Boresjefene på Kvitebjørn skal følge mannskapene. Det er svært gledelig at dette er på plass. Vi er sikre på at dette vil gi en positiv effekt på samarbeidet innad i mannskapene. Vi sender en stor takk til verneombudstjenesten som har kjørt denne saken både i arbeidsmiljøutvalgene og «i korridorene» borte hos kunden.

Årsmøte i klubben blir avholdt neste uke. Dermed blir klubbkontoret ubemannet fra tirsdag og ut uken. For nye medlemmer så opplyser vi om valgordningen vår. Vi har ikke direktevalg til styret i fagforeningen. Vi nominerer kandidater på årsmøtet og så gjennomfører vi uravstemming blant alle medlemmene. Dette krever at aktuelle kandidater som du har tro på må nomineres på årsmøtet for å ha sjanse til å komme med. Har du kandidat så må du sørge for at en av deltagerne på årsmøtet nominerer vedkommende. Husk at dess flere nominerte så vil medlemmene ha flere å velge mellom. Uravstemmingen velger altså styret og så konstituerer styret seg selv når stemmene er talt opp.


Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
klubbleder