200213

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. Vi viser til info fra bedriften som i dag er sendt ut til alle. Oljearbeiderforening stiller seg bak denne.

KCA Deutag Drilling Norge AS sitt styrevalg er i gang. Hver enkelt av dere skal nå ha mottatt stemmekonvolutt for styrevalget. Det er gledelig å se at mange av våre medlemmer har fulgt oppfordringen og nominert våre erfarne tillitsvalgte. Ser man på nominasjonslisten, så er det en overveldende tillit til våre kandidater. Nå gjelder det at våre medlemmer følger opp og deltar i selve avstemmingen. Med nærmere 800 hundre stemmeberettigede medlemmer, forventer vi at et stort flertall er sitt ansvar bevisst og sender inn sin konvolutt.
Det er mange som ikke har kjennskap til hvor viktig det er at den største fagforeningen innehar disse posisjonene. Med utenlandske eiere er det særdeles viktig at erfarne tillitsvalgte sitter i styret. En av de største utfordringene er å få eierne til å forstå og respektere norsk arbeidslivskultur. Arbeidstakernes medbestemmelsesrett i Norge er unik i europeisk sammenheng. For å sikre trygge arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår trenger vi personer i styret som kjenner lov- og avtaleverket, og som har erfaring med å håndheve medbestemmelsesretten.
Ved å delta i styret får også fagforeningen inngående kjennskap til planer, regnskaper og budsjetter, noe som har stor betydning for vårt arbeid med å sikre arbeidsplassene og arbeidsvilkårene i KCA Deutag Drilling Norge AS.

Vi viser til nominasjonslisten, og ber om at du velger inntil 8 navn blant de følgende nominerte, og gir dem din tillit og stemme:

Gjesteland, Olav
Haugland, Tomas
Hegerberg, Tore
Honningsvåg, Kurt
Kvammen, Atle
Mørk, Henning
Olsen, Jan Inge
Pedersen, Thomas
Storevik, Lars Terje

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
klubbleder