070313

Kjære medlemmer!

Status nedbemanning. Det ser ut til at ExxonMobil starter coiled tubing-kampanjen på Ringhorne fra neste uke, med full oppbemanning som følge. Dette betyr ytterligere utsettelse av nedbemanningen.

Mer om ansiennitetsprinsippet. I den siste tiden har det kommet mange spørsmål om ansiennitetsprinsippet og hva som kan være saklig grunn for avvikelse fra dette. Det har også spredd seg en oppfatning av at ansienniteten kan fravikes ved ellers like vilkår. Det henvises da til den såkalte Hillesland-dommen fra 1986, der arbeidsgiver vant fram i Høyesterett om å fravike ansiennitetsrekkefølgen. Faktisk med inntil 4 år. Retten tilla andre forhold større vekt enn ansienniteten.
Vi må understreke at denne dommen er avsagt i en bedrift hvor det IKKE forelå en tariffavtale. I vårt selskap har vi tariffavtale, og da må vi følge denne. Det betyr at ansienniteten hos oss er utgangspunktet, og at det må foreligge saklig grunn for fravikelse. Dette vil si at om vilkårene ellers er like, skal ansienniteten følges, om det så er bare en dags forskjell. Dermed vil også vurderingen av kriterier for fravikelse bli strengere. Det skal altså mere til for å avvike ansiennitet i en bedrift hvor det er inngått tariffavtale.

KCA Deutag Drilling Norge AS sitt styrevalg er i gang. Vi minner om valget. Fristen er 13. mars, så de som ikke har sendt inn ennå, eller har utreise på jobb, må få ut fingeren og løpe til postkassen!

Vi viser til nominasjonslisten, og ber om at du velger inntil 8 navn blant de følgende nominerte fra Oljearbeiderforeningen (de er satt opp i alfabetisk rekkefølge), og gir dem din tillit og stemme:

Gjesteland, Olav
Haugland, Tomas
Hegerberg, Tore
Honningsvåg, Kurt
Kvammen, Atle
Mørk, Henning
Olsen, Jan Inge
Pedersen, Thomas
Storevik, Lars Terje

Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
Klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!