150313

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. Det er mange spørsmål om hvor lenge oppsigelsene utsettes. Det er det ikke mulig for oss å si noe om. Antakelig vil vi ha oversikt før påskehelgen. Vår vurdering er at det er mere sannsynlig at oppsigelsene blir holdt tilbake til slutten av april enn at de går ut denne måneden. Det som er klart er at på grunn av flere egenoppsigelser så er antallet overtallige sterkt redusert.


Styrevalget. Som dere har fått melding om ble stemmene talt opp denne uken. Det er veldig gledelig at Oljearbeiderforeningens medlemmer har støttet opp om våre kandidater. At valgdeltakelsen igjen er for lav får så være, så lenge våre kandidater blir valgt. At det blir gjenvalg på to av tre faste medlemmer er også bra. Dette sikrer kontinuitet i det viktige arbeidet disse herrene gjør i utviklingen av selskapet. Jeg vil på vegne av oss valgte takke for tilliten.


Andre saker. Denne uken har vi fått litt tid til å saksbehandle andre saker som har blitt skjøvet på av arbeidet med overtalligheten. Dessverre må vi igjen melde at to saker endte i tvist og må videre til hovedorganisasjonene for å finne en løsning. Videre har vi sendt videre 6 saker til forbundet som kommer i kategorien personalsaker. Dette er saker hvor våre medlemmer av forskjellige årsaker har blitt bortvist fra Statoil sine installasjoner. Vi kan ikke leve med at en kunde overkjører KCA og arbeidsmiljølovens stillingsvern.


Valg til styret i Oljearbeiderforeningen. Denne uka har vi sendt ut stemmekonvolutter til vårt eget styrevalg. Her finner du de medlemmene som ble nominert på årsmøtet og som har sagt ja til å stille. Gjør din plikt å delta i valget. Det er så viktig å vise de som blir valgt at de har stor tillit i medlemsmassen.


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
Klubbleder


Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!