220313

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. Vi har hatt ett møte i arbeidsgruppa denne uken. Vi har fått bekreftelse fra kunden om at de ønsker oss om bord til ut i mai måned. Derfor vil det ikke gå ut oppsigelser denne måneden. Vi har dermed full sysselsetting ut mai, og det skal ikke overraske oss om det går ut i juni heller. Det jobbes fortsatt med alternativer for de overtallige.

Online booking. Online booking og bruk av personlig kredittkort er fremdeles gjenstand for forhandlinger mellom fagforeningene og selskapet. Uenigheten står på hva som skjer med de ansattes forskutterte reiseutgifter om bedriften får betalingsproblemer eller går konkurs. Oljearbeiderforeningen liker ikke at denne risikoen overføres den enkelte ansatte, men vi har vurdert denne risikoen som lav fordi vi har en tariffavtale som gir medlemmene rett til et reiseforskudd tilsvarende det dobbelte av en tur/retur-reise. Partene forsøker nå å komme til enighet. Samtidig har bedriften fått problemer med å få behandlet reiseregningene slik at fristen på utbetaling hver uke ikke holdes. Dette er et ufravikelig krav fra oss, og dette må på plass før vi sier ja til full utrulling av ordningen. De som har deltatt i prøveprosjektet fortsetter dette, og vi er åpne for nye erfaringer som blir gjort. Både positive og negative

Valg til styret i Oljearbeiderforeningen. Vi registrerer at det kom ganske mange stemmekonvolutter etter opptellingen av bedriftsstyrevalget forrige uke. Det tyder på at mange av oss ikke beregner god nok tid til postgangen. Nå er det vårt eget valg til styret i fagforeningen det gjelder og oppfordrer alle til å delta i god tid. Husk også å gjøre alt riktig med utfyllingen, og at det gjøres på foreskreven måte. Vi må unngå at stemmer blir forkastet på grunn av feil ved stemmekonvolutten.

Klubbkontoret vil i påskeuken bli sterkt underbemannet. Torild holder stand, men Olav og Tore tar helt fri.


Vi benytter anledningen til å ønske hver og en av Dere en riktig god påskehelg.


Tore Hegerberg
Klubbleder


Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!