120413

Kjære medlemmer

Kjære medlemmer!


Status nedbemanning. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte etter påske i går. Som følge av at vi bestemte å tilby de overtallige stilling ett trinn ned, samt at det ble utsettelser på Ringhorne, så har personkabalene blitt utfordrende. Tiltakene for å redusere overtalligheten, samt antallet som selv har sagt opp, har gitt personalavdelingen utfordringer . Det er ikke enkelt å samtidig dekke dagens behov og planlegge fram i tid samtidig, når det er så mange faktorer som spiller inn. Selv om vi holder god kvalitet på det vi bestemte oss for så dukker det opp spørsmål som må løses under veis. Som eksempel kan vi beskrive det med følgende: Enigheten om å følge ansiennitetsprinsippet blir satt på prøve når tariffavtalen samtidig inneholder klausul om at ingen er tjent med unødvendig bytte av arbeidsplan/plattform. Vi har hatt et par tilfeller hvor vi har måttet se på prinsippene våre på nytt.

De utlyste stillingene som feltingeniører i feltcrewet er nå besatt. Dette har vært med å redusere antallet overtallige mekanikere. Det gjenstår her å bestemme hvem som skal over i ledige stillinger i kontraktsbemanningen, og hvem som blir plassert i kompetansepoolen. Vi kommer nok ikke unna oppsigelser selv om antallet her pr i dag kan telles på en hånd. Vi håper å ha dette på plass i neste uke slik at hver enkelt kan informeres hvordan de ligger an.

I arbeidet må bedriftens behov hele tiden veies mot den enkeltes behov. Når vi følger ansienniteten vil belastningen på enkelte rigger bli for stor med for mange utskiftninger. Vi prøver etter beste evne å hensynta både HMS, operasjonelle behov og ansiennitetsprinsippet.

Som vi har beskrevet tidligere måtte vi se på mange stillingskategorier under ett. Det gjenstår å legge kabalen etter kompetanse og ansiennitet. Selv om nå alle hjelpearbeidere skal oppgraderes til boredekksarbeidere så må kompetansegap fylles og belastningen med mange utskiftinger på enkelte rigger reduseres.

Arbeidsgruppen har felles forståelse for informasjonsbehovet og vi tror at vi i løpet av neste uke kan samles om en felles info, som tilfredstiller hver enkelts behov.
Det må understrekes at det helt fram mot avslutting av oppsigelsestiden vil skje forhold som kan endre kabalen, men det gode samarbeidet mellom Bedriftens ledelse og Oljearbeiderforeningen skal være din garanti for at det skjer på en ryddig og rettferdig måte.

Tore Hegerberg
Klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!