190413

Kjære medlemmer


Oljearbeiderforeningen (OAF) 2013-2014

Valget til styret i OAF er talt opp. Resultatet er at det ikke blir utskiftinger i år. Resultatet er også stort sett i tråd med årsmøtets nominasjoner, og vi velger å se dette som et tegn på at vår demokratiske måte å gjennomføre valget på, er god. Det er også gledelig at begge observatørene fra Gullfaks nå har fått tillit gjennom valget og tar plass i styret på stemmetall.

Årets valg gav disse 6 plass i styret på stemmetall:

Tore Hegerberg
Henning Mørk
Jan Inge Olsen
Kurt Honningsvåg
Thomas Pedersen
Lars Terje Storevik

Vara på Borebedriftsavtalen: Reidar Undeli
Vara på Bransjeavtale: Bente Aune
Vara på Landbaseavtalen: Michael Holmstrup

Vararevisor: Stein Arvid Barka.

Fullstendig valgprotokoll vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Neste uke vil det avholdes konstituerende styremøte i OAF, hvor styret selv velger de forskjellige vervene vi har etter vedtektene.
I forbindelse med styremøte vil det arrangeres kurs for de tillitsvalgte, slik at klubbkontoret neste uke blir ubemannet. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelig på både E-post og SMS.


Tore Hegerberg
Klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!