150513

Kjære medlemmer!

Tariffoppgjøret. Da var mellomoppgjøret 2013 i havn. Som alle vel har fått med seg i media, var det ikke de store forventningene til årets oppgjør. Og den sentrale avtalen ga heller ikke mer enn 75 øre fra 1. april, tilsvarende en ramme for hele årets oppgjør på 3.4 %.

For oss betyr dette i kroner og øre, når alle justeringer for overheng fra i fjor osv. er trukket fra, et tillegg på 10.340.-. I tillegg får vi i Boring og Forpleining et etterslepstillegg på 2.223.-, til sammen 12.563.-. Dette legges til matrisen fra 1. juni. Etterslepet er gjennomsnittet av de lokale tilleggene de ansatte i Operatørselskapene fikk i 2012. Neste år vil vi få gjennomsnittet av evt. tillegg ut over 10340.- de Operatøransatte forhandler seg fram til lokalt i 2013.

Og nei: Vi har IKKE lokale forhandlinger i KCAD!

Det ble også gitt 1.- på Skift-/nattillegget, og 1.50 for Konferansetid. Samtidig ble satsen for Helligdagsgodtgjørelse økt med 20.- til 1820.-.

Forhandlingene på NR-avtalen vil finne sted i Stavanger den 21. og 22. mai. Der vil Tore Hegerberg representere OAF som Observatør.
Forhandlingene på Bransjeavtalen og Landbaseavtalen er ikke fastsatt enda, men all erfaring tilsier at de kommer på rad og rekke i månedsskiftet mai/juni.

Nevnte Tore har ferie denne uka, så vennligst respekter hans behov for å slappe helt av, og rett alle henvendelser til undertegnede, tlf. 95266803, eller e-post (post@oaf.nu).

Olav Gjesteland
Nestleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!