120314

Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart

Dette tilbudet gjelder medlemmer som ikke har søkt eller tatt ut APF, er født i perioden 1947 til og med 1957 og som ikke har tatt ut pensjon. Medlemmer som har benyttet seg av tilbudet ved tidligere anledninger er ikke omfattet av dette tilbudet.

 

Dette tilbudet gjelder medlemmer som har opptjent trygderettigheter i Norge.  

 

Se vedlagte dokument for nærmere informasjon.
 

Sign.: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/pensjonsraadgivning_2014.pdf