310513

Kjære medlemmer!

Tariffoppgjøret NR. Siden sist har det også blitt enighet på NR-avtalen, som gjelder for de som ble virksomhetsoverdratt fra Archer. I motsetning til i NOG-oppgjøret, samarbeidet Industri Energi og SAFE under disse forhandlingene. Det ble enighet om følgende:

Det gis et generelt tillegg på 2.5 %, også for individuelt avlønna, men alle vil få minimum 15.000 tillagt matrisen fra 1. juni. I praksis betyr dette at den øverste tarifferte gruppen (A1-6) vil få ca. 16.600, som blir det høyeste tillegget. DVO’er får et ytterligere tillegg på 6.000; hensikten er på sikt å gjøre DVO om til en fagarbeiderstilling.

Dette betyr at det ikke ble noen «harmonisering» mellom NR og NOG i år, slik vi fikk til i fjor. Det er en av ulempene ved å forhandle tidligst av de to avtalene. Samtidig sitter pengene løsere i rederiselskapene. Men i 2014 går alle fra Archer i KCAD over på NOG-avtalen. Da vil forskjellene i alle fall ikke lenger øke. Bedriften har signalisert at lønna da vil bli «frøset» for dem på NR-avtalen, inntil NOG har tatt dem igjen. Vi får se.

Uansett, etter årets oppgjør utgjør maksimal lønnsforskjell på matrisen mellom de to avtalene ca. 40.500 i året (Elektrikere og Mekanikere).

Det ble også gitt 1.25 på Skift-/nattillegget. Samtidig ble satsen for Helligdagsgodtgjørelse økt med 20.- til 1820.-.

For ytterligere detaljer, se: www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=22472#ScrollAnchor


Status nedbemanning. Slik det ser ut pr. i dag, blir ca. 25 personer sagt opp, hovedsakelig BDA og HJA. Mange har sagt opp sjøl, derfor er den endelige oppsigelseslisten mye kortere enn for noen måneder siden. Innplassering og flytting av folk skjer nå fortløpende.
OAF har hele tida hatt en hånd på rattet, slik at prosessen har blitt så rettferdig og korrekt som mulig. Vi har sørget for at Kompetansepoolen stort sett har blitt fylt opp med dem som har kortest ansiennitet; unntak skyldes at vi ser at det i noen tilfeller er operasjonelle behov vi er nødt å ta hensyn til.

MVH
Olav Gjesteland
Nestleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!