070613

Gratulerer alle sammenKontraktene vi vant denne uken vil gi selskapet et stort løft videre. Å drifte to oppjekkbare Cat J-rigger for Statoil tar selskapet inn i et nytt segment, og langsiktigheten gjør at vi har befestet at vi er den foretrukne bore-entrepenøren på norsk sokkel. Dette hadde vi ikke greid uten innsatsen til hver og en av dere i det daglige virke. Gratulerer så mye.

Avtalefestet pensjon (AFP) på NR-avtalen. Bedriften innrømmer nå, etter at vi varslet søksmål, at våre medlemmer på NR-avtalen har med seg rettigheten i tariffavtalen til AFP + 1G etter virksomhetsoverdragelsen i fjor. Dette betyr at de som oppfyller kravene til AFP, fram til NR-avtalen i KCAD opphører i juni neste år, får med seg den ekstra G’en. Det gjenstår noen formaliteter med avtaleteksten, men vi kommer tilbake til dette når alt er avklart.

Bransjeavtalen. Det er med stor skuffelse og beklagelse vi må melde at atter en gang evner ikke bedriften å møte oss til reguleringer på denne innen reguleringsdatoen. Igjen må våre medlemmer vente til høsten før de får vite resultatet av årets oppgjør. Vi vil allikevel gjennomføre vårt medlemsmøte førstkommende tirsdag, der vi blant annet vil diskutere hvordan vi skal forholde oss til dette.

Individuelt avlønnede. På dette området har det til nå vært Lederne som har ført an i forhandlingene, som har vært avholdt om høsten. Nå når Oljearbeiderforeningen har flest medlemmer innen denne gruppen, vil vi ta kommandoen over dette. Det vil bli et godt stykke arbeid som skal til før vi sitter i førersetet, og vi vil ta den tid som trengs for å få på plass de nødvendige avtalene. Lønnssystemet Lederne har med bedriften, er ikke godt nok til å ivareta de kriteriene som ligger til grunn for individuell avlønning.

Med hilsen

Tore Hegerberg
klubblederDet skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!