200613

Kjære medlemmer

Trivsel og kontroll. Disse faktorene er særdeles viktig i vårt nærværsarbeid. I foreningens arbeid med nærværet har vi lest oss opp på all verdens miljøkartlegginger, forskningsprosjekter og miljørapporter. En rød tråd gjennom alle disse er stikkordene Trivsel og Kontroll. Trivselsfaktoren har mye større innflytelse på nærværet enn det vi tidligere har trodd. Med kontroll menes trygghet i arbeidet, innflytelse på arbeidet og mestringsgraden. Kontroll har vi når kompetansen er på plass, når jobben forstås og utføres etter de gitte retningslinjer. Og avsluttes med en positiv tilbakemelding fra oppdragsgiver.

Begge disse stikkordene blir sentrale i nærværsarbeidet vårt. Trivsel og kontroll skaper trygghet og påvirker arbeidsmiljøet vårt. Og da er vi der: Det blir gøy på jobben.

Gjennom å ta vare på hverandre, rose og rise, erfaringsoverføre, tilbakemelde og gjøre hverandre gode skal vi nå målene våre sammen.

I hovedbudskapet for et høyere nærvær vil vi vektlegge de faktorene som vi kan bruke i det daglige arbeidet. Uten at det behøves ekstra ressurser i form av «fagfolk» eller «nærværsbonuser».

Vi er alle sammen ansvarlige, og plikter å bidra til gode relasjoner på jobben. Jeg er hellig overbevist om at dette er mer enn nok til å nå målene våre.

Rammebetingelsene for å lykkes er også gode. De nye kontraktene gir oss en lang og trygg horisont. Vi leverer på budsjett. Det hagler inn med utmerkelser fra kunder for godt utført arbeid. Vi har vært igjennom en vår med masseoppsigelser, med dertilhørende omorganisering.

OG, ikke minst, tilbakemeldinger fra gamle kollegaer som har forlatt oss er : KCA Deutag Drilling Norge er en god bedrift å jobbe i. Summen av disse faktorene gir meg troen på at med bare en liten dose mer KOLLEGIAL OPPMERKSOMHET, så er vi med målet.


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubblederDet skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!