280613

Kjære medlemmer!

Utenlandsstasjonering.

I forbindelse med byggingen av de nye riggene i Sør-Korea, vil bedriften ha behov for å ha folk fra oss på verftet. Vi forsøkte å få til et møte denne uke, med sikte på å avtale lønns- og arbeidsvilkår med mere for de som reiser nedover. Ferietid har ført til at vi ikke fikk til dette, og da er det noe som er spesielt viktig for dem som skal av sted: Arbeidsavtale SKAL foreligge før avreise (AML § 14.7). Husk også at du har krav på å ha med en tillitsvalgt ved utarbeidelse av ny arbeidsavtale. Det er mange fallgruver her og vi advarer sterkt mot å inngå avtale uten vår deltakelse.
Litt om fortrinnsrett. Bedriften er kommet i den situasjon at vi trenger personell i de kategoriene som ble oppsagt tidligere i vår. Da er loven slik at de oppsagte har fortrinnsrett til disse stillingene. Både korte vikariater og fast plass. Hjelp oss å følge med om dette blir overholdt. Har du nye på crewet, så ta en prat med dem, og meld fra til oss om det er uregelmessigheter ved fortrinnsretten.

Ukens positive. Bedriften er enige med oss i at individuelt avlønnede som kom over fra Archer, skal ha med seg NR-avtalens pkt. 8 (Godtgjørelse for møter). Minimum 4 timer.

Ukens negative. Tvistesaken om kompensasjon ved oppmøte på kurs som var avlyst, ble ikke løst i forhandlinger mellom hovedorganisasjonene. Dette betyr at vi må gå den lange veien via LO og NHO for å få dette løst.

Ukens HMS: Hjemmeskademannen vår har etter en kjempefin mai måned fått seg noen trøkker i juni. Ta med dere den gode sikkerhetskulturen hjem og hjelp ham med helsen.
Sommeren er høyaktivitetstid med klatring i stiger og operering av alskens kvasse hageredskaper.

Ta godt vare på dere selv.

Med hilsen

Tore Hegerberg
klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo28.06.pdf