120713

Kjære medlemmer

Utestasjonering. Vi har siden sist hatt informasjons- og drøftingsmøte om utestasjonering. Bedriften har lagt fram sine planer og skissert hvordan de tenker seg dette. På grunn av manglende planer og liten informasjon om hvordan prosjektet skal organiseres, ble det kun drøftet generelle retningslinjer for de som flytter nedover til Sør-Korea (skatt, forsikringer, hensyn til folketrygd mv.).
Vi vil fortsette arbeidet med en konkret avtale etter ferien.

Bransjeavtalen. Årets forhandlinger for landansatte er tidfestet til 20. og 21. august.


Nå tar vi ferie på klubbkontoret!

Torild er tilbake på plass tirsdag 23. juli, Olav er tilbake 29. juli og Tore den 6. august.
Olav er tilgjengelig på hjemmekontor fra 25. juli.


God Sommer! Ta vare på dere selv og husk «Hjemmeskademannen».


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubblederDet skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!