150813

Kjære medlemmer

Verneombud og tillitsvalgte. Klubbkontoret har igjen behov for å oppdatere listene våre. Det viser seg at det blir glemt å sende oss melding ved nyvalg og endringer. Noen crew er også unnlatende med å velge tillitsvalgt. Hjelp oss å oppdatere listene ved å sende melding til www.post@oaf.nu
Tillitsvalgtkonferansen står for døren og vi må ha oppdaterte lister for å innkalle riktig person.


Personalforsikringen vi har med Sparebank 1 blir hvert år justert på grunnlag av antall utbetalinger og økning av grunnbeløpet. Oljearbeiderforeningen kan med glede melde at skadeutviklingen er nå så lav at vi ønsker å senke premien for våre medlemmer som er omfattet av forsikringen. Vi har greid å holde premien på 704 kr/mnd. siden 2009, selv om grunnbeløpet har blitt justert opp hvert år. Hvor stor premiereduksjonen blir, skal bestemmes på styremøte den 2. september.
Forsikringsbeviset for den kollektive ulykkesforsikringen er sendt ut til alle. Beviset for uføreforsikringen blir sendt ut så snart vi får dem fra trykkeriet til Sparebank1.


Skiftordningen offshore. Oljearbeiderforeningen mener fortsatt at det er galt at en kunde kan diktere hvilken arbeidstidsordning vi skal ha i vårt selskap. For å ivareta våre ansattes syn på saken, gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse for å få frem de ansattes ønsker og erfaringer med skiftordningen. Se egen mail fra KHVO Henning Mørk, og send inn dine erfaringer og synspunkt på skiftordningen.


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubblederDet skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!