230813

Kjære medlemmer

Bransjeavtalen. Årets lønnsregulering for våre medlemmer på land som er omfattet av Bransjeavtalen ble avsluttet denne uken. Resultatet ble en ramme på 3 %. Oppgjøret ble innrettet slik at de som tjener inntil 500.000. får et kronetillegg på 15.000,- og de over 500.000,- får justert opp sin lønn med 3 %. Vi hadde også krav om noen justeringer for særskilte stillinger, men i og med at dette er et mellomoppgjør fant vi det hensiktsmessig å utsette disse justeringene til hovedoppgjøret, hvor rammene erfaringsmessig er høyere.
Da gjenstår reguleringene for våre medlemmer på land som er individuelt avlønnet, og våre medlemmer på Landbaseavtalen, (RDS). Vi kommer tilbake til disse når tidspunktene er satt.

Bonuser og HMS. Oljearbeiderforeningen er veldig skeptisk til bonusordninger hvor HMS-faktorer, slik som skadetall, er vektige faktorer ved beregning. Vår erfaring er at slike ordninger KAN føre til lojalitetskonflikter, som igjen kan føre til underrapportering. Vi kan ikke akseptere en slik utvikling, og henstiller til alle å opprettholde den gode kulturen vi har med å sette helsen foran alt annet. Vi kan heller ikke forstå at det, i vår bransje, dukker opp slike ordninger. Oljearbeiderforeningen vil påvirke kontraktspartene til å revidere dagens bonusordninger og trenger derfor din hjelp til dette. Vi ønsker å få vite om alle forhold, hvor det er mistanke om at HMS blir satt til side i arbeidet med å oppnå bonus.

Nærvær. Oljearbeiderforeningens deltagelse i nærværsarbeidet går fremover. Deltagelsen på utreisemøtene har tatt noe lengre tid enn planlagt, men nå har ca. 2/3 av dere fått høre vårt budskap. Jeg gjentar her essensen. Vi har alle en PLIKT til å skape et godt arbeidsmiljø. Stikkordet er TRIVSEL. Trives vi på jobben så blir vi mindre syke. Oljearbeiderforeningen er hellig overbevist om at pleie av trivselsfaktorene vil ha positiv utvikling på nærværet vårt. Ukens budskap blir da; TA VARE PÅ HVERANDRE, VÆR RAUS MED ROS OG SKAP POSITIV ENERGI INNAD I ARBEIDSLAGET.


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubbleder


Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!