060913

Kjære medlemmer

PREMIEREDUKSJON. Som tidligere varslet, har vi nå redusert premien på Personalforsikringen i foreningen. Klubbstyret valgte å differensiere mellom de over, og de under 60 år. Dette beror på at ved fylte 60 år overføres vedkommende fra uføreforsikringen til en dødsfallerstatning. Familieulykkesdelen består for begge gruppene.

Nye satser: For de inntil 60 år: 660,- pr/mnd
For de over 60 år:                   280,- pr/mnd

Klubbstyret mener at det er riktig å sette ned premien ved fylte 60 år, da dødsfallforsikringen gir noe mindre utbetaling enn hva uføreforsikringen gir for de som er under 60 år. Vi har tidligere fortalt hvor god denne forsikringen er. Med denne reduksjonen er den blitt enda bedre. Se hjemmesiden for detaljerte vilkår.


Arbeidstakerrepresentanter til Cat J-prosjektet i Sør-Korea. Klubbstyret pekte mandag ut kandidater til prosjektet. Interessen har vært stor, og vi har fått mange gode navn på blokka. Det viser seg at de tre posisjonene som skal være permanent i Sør-Korea er vanskelig å besette. Derfor har vi bedt om et møte med bedriften for å få mere informasjon om prosjektet, og å drøfte mulighetene for å få en bedre utstasjoneringsavtale.


Arbeidstidsordning for avd. 92 RDS. Det mangeårige arbeidet med å få til en rotasjonsordning for denne gruppen har vært svært vanskelig. Denne uken hadde vi det andre møtet i år, og vi øyner en liten tilnærming mellom partene. Vi besluttet å møtes igjen senere i høst, for å komme opp med forslag til en prøveordning. Arbeidsmengden for neste år ser såpass positiv ut, at det er gode sjanser for at vi kan prøve ut en ordning


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubblederDet skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!