120913

Kjære medlemmer

Seier i striden om pensjonsrettigheter på NR-avtalen. Siden virksomhetsoverdragelsen fra Archer i fjor høst, har bedriften vegret seg for å innrømme den tariffestede 1G (1 x Grunnbeløpet i folketrygden) til AFP’erne. Vi kan nå melde at bedriften, etter påtrykk og varsel om søksmål fra oss, har krøpet til korset. Våre medlemmer på NR-avtalen, som oppfyller kriteriene for AFP, vil få med seg 1G fra 62 år og frem til fylte 67 år. Striden har stått om bedriften er forpliktet til å betale 1G helt til 67 år, eller bare til avtalens opphør neste år. Med god hjelp fra forbundet og LO’s juridiske kontor har bedriften nå innrømmet utbetaling til 67 år. Det er bare å beklage at bedriften har trenert dette, slik at flere av våre kamerater på Gullfaks har fått vanskeligheter med å vurdere AFP. Dette er ikke en seniorpolitikk vi er stolte av. Samtidig viser dette hvor viktig det er med sterke fagforeninger, som sørger for å få viktige saker inn i tariffavtalen. Som dere husker, forsvant vår gavepensjon i KCA Deutag på 1G med et pennestrøk for to år siden, fordi vi ikke hadde tariffestet den i 1998. Denne saken viser hvor viktig det er å avtalefeste rettigheter, og ikke bare stole på arbeidsgivers gode vilje.
I praksis betyr denne seieren at våre kamerater på NR-avtalen, som fyller 62 år før 31.mai 2014, er berettiget tilleggspensjon på 1G fram til 67 år, i tillegg til ordinær AFP.

www.ungdomskonferansen.no


Industri Energis årlige ungdomskonferanse er i år lagt til Sola Airport Hotell utenfor Stavanger.
Datoen er 25. - 27. oktober. Vi oppfordrer alle våre ungdommer t.o.m 33 år til å melde seg på. Ungdomskonferansen har etter hvert blitt en «høydare» for både tillitsvalgte og unge medlemmer. Klubbkontoret er behjelpelig med praktiske saker, som påmelding, frikjøp og tapt arbeidsfortjeneste. Sjekk ut web-adressen ovenfor, og kom deg på samling. De som har deltatt vil delta igjen.

Stortingsvalget gir oss en ny regjering, og vi gratulerer de av våre medlemmer som fikk sitt ønske oppfylt. For oss tillitsvalgte vil skiftet medføre en del nye utfordringer, da tre av de fire borgerlige partiene har uttrykt ønsker om endringer i arbeidslivets rammer, noe som kan svekke våre rettigheter. Vi skal love deg at vi skal stå imot. Vi har opplevd skifter før, så vi vet hvor kampene vil stå. Oljearbeiderforeningen avd.10 er klar til å forsvare våre opparbeidete rettigheter. Vi har greid det før, og vi vil klare det igjen.


Med hilsen

Tore Hegerberg
klubbleder


Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!