200913

Tillitsvalgtkonferanse

Tillitsvalgtkonferanse og kurs avholdes 26. – 28. november på hotell Scandic Bergen Airport. Invitasjoner sendes ut i neste uke.

 

sign.: torild@oaf.nu