041013

Kjære medlemmer

Lønnsregulering for mellomledere offshore ble gjennomført denne uken. Resultatet ble en lønnsramme på 3,5 %. 2 % av dette vil bli gitt som generelt tillegg til alle, og 1,5 % vil bli brukt til utjevning av skjevheter i lønnsgruppene. Vi valgte også i år å samarbeide med Lederne gjennom oppgjøret da det viste seg at vi var enige både på lønnskrav og innretting på oppgjøret. Utfordringen i år var at vi har fått mange Borere og Vedlikeholdsledere over fra Archer, som har blitt avlønnet under vårt nivå for denne gruppen. Vi ser jo at det ikke er mulig å harmonisere dem på ett år, men med 1,5 % av lønnsrammen vil vi få en god start på denne oppgaven. Det gjenstår å foreta utjevningene, men med et fortsatt godt samarbeid mellom Lederne og oss vil dette gå veldig bra.

Vi vil presisere at utjevningspotten på 1,5 % ikke vil fordeles individuelt etter vanlige kriterier, men etter Ledernes forslag til lønnssystem basert på ansiennitet og minstelønn for stillingene. Altså å få alle opp i minstelønn for stillingen hensyntatt antall år i denne.

 

Arbeidsmengden på klubbkontoret er for tiden veldig høyt. Olav er på ferie og vi har en usedvanlig høy mengde saker som skal løses. Det viser seg at mange kompensasjonsspørsmål, som vi tidligere har vært enige om, dukker opp igjen. Vi er ikke ferdige med omorganiseringen etter ny kontrakt og nedbemanningen i vår. Vi jobber fortsatt med utstasjoneringsavtale for Cat J-prosjektet og vi mangler KHVO tilstede på kontoret. Dette gjør at mange av dere ikke har fått den tilbakemelding dere fortjener. Vi beklager dette og for å bøte på dette, og komme ajour, ber vi om at telefonhenvendelsene avtar i kommende uke. Har du spørsmål så bruk E-post og adressen post@oaf.nu Da går E-posten til alle styrerepresentantene og klubbkontoret får avlastning ved at styremedlemmene kan svare på mange av mailene.

 

Med hilsen Tore Hegerberg klubbleder

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!