181013

Kjære medlemmer

 IKKE skyt boresjefen!  Det har blitt sendt ut til boresjefene nye retningslinjer for bruk av overtid. Disse retningslinjene er ikke i tråd med inngåtte avtaler, regelverk og langt ifra i tråd med god skikk for styrende dokumentasjon i selskapet. Vi har tatt initiativ til å rette opp dette med bedriftens ledelse, men har dessverre ikke enda fått respons. Inntil dette skjer ber vi om at dere ute fører timelistene som tidligere og unngår unødige diskusjoner med boresjefen. Han gjør bare jobben sin og det er landorganisasjonen som her har tråkket feil. Det forholdet skal vi på land ta oss av.

 

Oktoberforhandlinger på Landbaseavtalens offshorebilag ble gjennomført denne uken. Resultatet ble et generelt tillegg på 12.563,- kr, som er det samme som på Borebedriftsavtalen i år. Tillegget er ikke så mye å skryte av, men partene har en intensjon av å følge lønnsutviklingen til boring videre fremover. Dette er verdifullt for våre medlemmer på Landbaseavtalen. Det gjenstår å bli enige om hvordan denne intensjonen skal ivaretas i praksis, da det er noen utfordringer ved at avtalene er forskjellige, og vanskelig å sammenligne direkte. Vi regner med å ha en felles forståelse på plass i neste uke.

 

Diettsatser ved privat overnatting Etter at en av våre våkne tillitsvalgte, som kom over fra Archer, gjorde oss oppmerksomme på mangelfull praktisering av Statens Reiseregulativ i KCAD, har vi endelig, etter mye fram og tilbake, fått fastslått følgende: Ved privat overnatting er satsene 410.- pr. natt. Dette har det ikke vært problemer med. Men i tillegg skal de som benytter seg av denne muligheten også ha diett, dvs. døgndiett lik 670.-. Men det er bare 192.- som er skattefrie av disse 670.-. Resten (670-192=478) skal beskattes. Bedriften har tidligere bare betalt ut den skattefrie delen (192), men nå har vi fått klarlagt at hele beløpet (670) skal utbetales, og så får den enkelte ordne opp med skatten. Dette er iht. både NR og NOG-avtalene.

 

Påmelding til Tillitsvalgtkonferansen er lav. Har du ikke meldt deg på ennå så ta snarest kontakt med Torild på torild@oaf.nu

 

 

Med hilsen

 

Tore Hegerberg

klubbleder

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!