301013

Kjære medlemmer

Oktoberforhandlinger på Landbaseavtalens offshorebilag ble gjennomført forrige uke. Resultatet ble et generelt tillegg på 12.563,- kr, som er det samme som på Borebedriftsavtalen i år.

Protokollen er nå skrevet og partene har intensjon om å følge lønnsutviklingen til Borebedriftsavtalen. Dette har vært et mangeårig ønske fra vår side og vil sørge for at våre kollegaer offshore sikres en tilnærmet lik lønnsutvikling på begge offshoreavtalene

 

Korte velferdspermisjoner Det har oppstått en del usikkerhet omkring dekning av reiser til og fra heliport ifm. korte velferdspermisjoner. I følge avtalenes § 16.6 (NOG) og § 14.6 (NR) betales ikke reiser T/R heliport- hjemsted når en må reise inn til f.eks. en begravelse midt i turen, og så reiser ut igjen. Bedriften er i sin fulle rett til å gjøre dette, men i praksis betyr dette at det kan koste en formue å få delta i begravelsen til en av sine nærmeste, dersom en ikke tilfeldigvis bor like i nærheten av heliporten. Reiser en derimot inn i slutten av turen, slik at en ikke behøver å komme ut igjen, dekkes reisen. Det samme gjelder når en kommer forsinka ut pga. velferdspermisjonen, ref. tariffavtalene.

 

Kompensasjon ifm. utsjekk Det har nå blitt avklart at det skal kompenseres etter § 6.3 (NOG) for utsjekk av livbåt og brannskap når en kommer om bord på riggen, dvs. som utkall (min. 2 t). Dette er iht. lokal avtale i KCAD. Må en foreta sjekken i fritiden på et seinere tidspunkt, betales det som medgått tid etter § 6.2 (NOG). Fram til 1. juni 2014 gjelder dette ikke for dem som kom over fra Archer, da en slik avtale ikke fantes der. De vil bli kompensert etter § 5.2 (NR), dvs. medgått tid. Bedriften vil sende ut de korrekte retningslinjene for overtid på nytt.

 

Påmelding til Tillitsvalgtkonferansen. Har du ikke meldt deg på ennå, så ta snarest kontakt med Torild på torild@oaf.nu . Konferansen avholdes på Scandic Airport Hotell, Bergen, 26. – 28. november.

 

Et hjertesukk tilslutt: Vi får mange av de utsendte Årsheftene i retur. Vennligst meld adresseendringer til oss også. Vi får dem ikke fra bedriften! Skriv og meld fra til torild@oaf.nu når du flytter.

 

 

Med hilsen

 

Tore Hegerberg

Klubbleder

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!