291113

Kjære medlemmer

Tillitsvalgtkonferansen 2013. Denne uken var 25 tillitsvalgte samlet i Bergen på årets konferanse. Som en del av konferansen gjennomførte vi kortkurset «tillitsvalgt i OAF». Dette er et grunnkurs i tillitsvalgtarbeid som vi selv har tilpasset og spisset inn mot vår bedrift og fagforening. Forbundssekretær Ommund Stokka innledet med å ta oss med på utfordringene som fagbevegelsen har, og de som kommer. Olav Gjesteland tok oss med på hvordan saksbehandlingen foregår i foreningen og ga samtidig status på både løste og uløste saker. Torild Alvheim foreleste om de oppgavene hun har på kontoret, både sekretær-, kasserer- og forsikringsfunksjonen. Hun gav oss også innblikk i de oppgavene som ikke alltid blir lagt merke til, sånn som medlemsoversikter, trekklister og andre faste oppgaver. Vår kontaktperson i Sparebank 1 forsikring, Knut Berntsen, snakket om nyheter i forsikringene våre og svarte på generelle spørsmål rundt disse. Undertegnede underviste i rollen som tillitsvalgt i OAF, og gikk gjennom tariffavtalene våre

 
Konferansen vektla stor oppmerksomhet rundt de sakene som opptar våre medlemmer. Det var også avsatt tid til å reise saker fra deltagerne. Dette skapte engasjement, og vi på klubbkontoret fikk mange gode innspill, som vi tar med oss videre.
 
Av sakene som ble vektlagt nevner vi kjapt: -Lønnsoppgjør 2014, Manglende arbeidstidsordning RDS, Nærværsarbeidet i bedriften og skiftordning i boring. Alle disse vil vi komme tilbake til i senere ukebrev.
 
Av all kritikken vi fikk, tar vi med at ukebrevet ikke kommer hver uke. Her har vi på klubbkontoret et stort forbedringspotensiale og vi skal legge oss i selen for å forbedre oss. Selvfølgelig vil det være uker der det ikke er noe å berette, men noe hyppigere enn siste måned skal vi klare.
 
 
Et hjertesukk tilslutt: Vi får mange av de utsendte Årsheftene i retur. Vennligst meld adresseendringer til oss også. Vi får dem ikke fra bedriften! Skriv og meld fra til torild@oaf.nu når du flytter.
  
Med hilsen
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!