121213

Kjære medlemmer

Arbeidstidsordning i RDS. Endelig skal de som reiser offshore for RDS få litt forutsigbarhet. OAF har forhandlet fram en forsøksordning med 3-3-rotasjon fra 1. februar 2014. Det betyr at man er disponibel i 3 uker, for så å ha 3 uker fri. Bedriften lover at i praksis vil det bety en tilnærmet 2-4-rotasjon. Foreløpig skal prøveordningen løpe ett år. Det gjenstår noen avklaringer før protokoll signeres.

 
Utvalgsarbeid, Borebedriftsavtalen. Ifm. med tariffoppgjøret og meklingen på Borebedriftsavtalen i fjor (2012), ble partene enige om å nedsette et utvalg for å se på «avlønning innenfor boring». Temmelig vagt, men bakgrunnen er kravet om lønnsharmonisering mellom vår avtale og NR. Denne uka ble første møte avholdt hos NOG, mellom dem og KCAD på den ene siden, og IE og OAF, med bistand fra Archer-klubben, på den andre. Utvalgsarbeidet fortsetter i januar.
 
Årsmøtet 2014. Årsmøtet i OAF vil bli avholdt på Kiel-ferja fra 11. til 13. februar. Frist for innlevering av forslag til Årsmøtet er 14. januar. Innbydelse sendes neste uke til alle registrerte tillitsvalgte. Har du flytta, og er usikker på om vi har adressen din, kontakt Torild Alvheim på torild@oaf.nu.
 
Tariffkrav 2014. Nå er det på tide å få ut alle frustrasjoner, og å be for sin syke mor. Industri Energi vil gjerne ha inn krav til tariffoppgjøret neste år. Det er et hovedoppgjør, så vi kan se på alt! Dere som er på NR, må fra 1. juni forholde dere til Borebedriftsavtalen, så pøs på med forslag og krav. Frist for innsending til post@oaf.nu er innen Årsmøtet 11. februar»!
 
Facebook. Vi vil svært gjerne ha flere venner på Oljearbeiderforeningens Facebook-side. Søk opp «Oljearbeiderforeningen i KCAD», og be om å bli vår venn J Obs! Gjelder bare for medlemmer av OAF!
 
 
Med hilsen
 
Olav Gjesteland
Nestleder
 
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!