201213

Kjære medlemmer

Julebrev.

 
Året 2013 går mot slutten. Oljearbeiderforeningen oppsummerer året som et spennende år for både fagforeningen og Bedriften. Starten på året ble preget av borestansen på Ringhorne og arbeidet med å tilpasse organisasjonen etter behovet. Stansen på Ringhorne dro ut i tid og skapte en del utfordringer for selskapet med hensyn til bemanning.
 
Så kom tildelingen av Cat J-riggene for Statoil, som gav oss et etterlengtet løft med optimisme for fremtiden. Denne kontrakten gir oss et nytt bein å stå på, og vil ta selskapet videre i et bredere marked. Det kan kanskje oppfattes som vanskelig å hente inn flere hundre nye kollegaer i de neste to årene. Vi har tro på å greie dette ved først og fremst bevare de gode folkene vi har, og gjennom gode prestasjoner, tiltrekke oss nye. Vi vet at vi er attraktiv i arbeidsmarkedet. Mange av våre tidligere kollegaer ønsker seg tilbake, og de som er kommet forteller at gresset var ikke grønnere på andre siden av gjerdet.
 
OAF har siden forsommeren bidratt i nærværsarbeidet i selskapet. Vi har deltatt på utreisemøtene og fokusert på trivselsfaktorene, som vi mener influerer på nærværet. Tilbakemeldinger fra medlemmene, tillitsvalgte og verneombudene har bidratt til at vi nå vil presentere våre anbefalinger til avdelingene på land og ledelsen vår. Vår felles målsetting om et stabilt nærvær over tid på 96 % står fast, men litt svakere forbedring enn ventet, gjør at delmålet for 2014 vil bli 95.5 %. Mange av de faktorene som spiller inn på nærværet er ennå ikke tatt løs på. Vi forventer en positiv effekt når landorganisasjonen får deltatt med sin påvirkning.
 
Oljearbeiderforeningen går inn i 2014 med stor optimisme. Det vil bli nye utfordringer, men vi er i stand til å ivareta medlemmenes interesser på en god måte. Selskapets rammebetingelser er gode. Langsiktige kontrakter, Gode HMS-resultater, god trend på KPI’ene. Og ikke minst – samarbeidet mellom fagforening og ledelse er veldig positivt. Det er SAMMEN vi når målet om trygge og gode arbeidsplasser.
 
Vi på klubbkontoret ønsker med dette alle medlemmene en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen går til de som må være på jobb i høytiden.
  
Med vennlig hilsen
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!