130706

Streikebryteri på Bideford Dolphin.


En farlig lek som streike bryter....

NOPEF har tatt 4 medlemmer på Bideford Dolphin ut i streik.

 

Etter at streiken var et faktum ble riggen derfor tatt inn til CCB. Imidlertid har MI-Swaco valgt å erstatte de streikende med Ørjan Andreassen, Espen Teigland, Ketil Eriksen og Trygve Sagber. .

 

 

Følg link og les mer.

http://www.nopef.no/art.asp?id=12882

 

henning@oaf.nu