100114

Kjære medlemmer

Gratulerer!

 
I oppsummeringen før jul nevnte jeg gode HMS-resultater. Denne uken kom tallene for hele 2013 på skader. Vi greide å oppnå det beste resultatet i bedriftens historie. Dette står det respekt av. Fraværsskadene har vi unngått i flere år. Nå har vi langt på vei redusert førstehjelpsskadene og alternativt arbeid til det halve også. Sett i lys av at vi i 2013 hadde tatt over Gullfaksriggene og startet opp OSC etter oppgradering så er dette kjemperesultat. For oss som har offshoreerfaring, og kjenner risikoen for skader, så er dette fantastiske tall. Og de kommer ikke av seg selv. Det blir ofte vist til øyeblikkets uforsiktighet hos den enkelte når noen skader seg. Vi vet bedre. Det er summen av lagarbeidet som gir resultat. Like viktig, som øyeblikkets oppmerksomhet, er tilrettelegging av arbeidet, riktig utstyr på riktig plass, orden, renhold og ryddighet faktorer som spiller inn. Videre vet vi at kollegial oppmerksomhet med veiledning, korrigering og erfaringsoverføring er gode bidragsytere til resultatene. Gratulerer alle sammen med det gode arbeidet dere alle utfører.
 
Denne uken fikk vi også årsresultatet på Hjemmeskademannen vår. Stakkars mann, - han har hatt det vondt i fjor J. Vi skal være forsiktige med å analysere statistikk, men heller glede oss over at antallet er redusert fra året før. Når vi ser at mange skader skyldes fritidsaktiviteter som sykling, fotball og skigåing, så betyr ikke det at vi skal slutte med det. Kanskje tvert i mot. Kanskje mere av dette vil gjøre oss bedre til å unngå skadene og også unngå andre plager, som kommer om man ikke er aktiv. En av verdiene av å presentere hjemmeskademannen er erfaringsoverføringen som ligger i hendelsene. Det er en risiko i alt vi gjør. Jeg takker dere for at dere deler hendelsene med meg, slik at jeg kan lære av dere.
 
Apropos hjemmeskader. Velferden i Bergen har stillas til utleie. Jeg oppfordrer dere i Bergensområde å bruke denne flittig. Selv bor jeg på annen kant av landet og har gått til innkjøp av stillas sammen med noen venner. Dette anbefales.
 
Med ønske om et skadefritt nytt år til dere alle.
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!