170114

Kjære medlemmer

«DET ER LOV Å PRØVE SEG»

 
Sitatet i overskriften dukker opp av og til i vårt arbeid i klubben. Faktisk så ofte at det er betimelig å spørre: «Ja, er det lov å prøve seg?». Situasjoner som gjentar seg oftest, er i sammenheng med avlønning, der den ansatte fører mer enn hva rutinene tilsier, eller der ledelsen stryker mer enn det rutinene tilsier. Begge deler er for oss i fagforeningen uakseptabelt. Når vi påpeker dette kommer ofte sitatet «Det er lov å prøve seg».
Det er ett forhold hvor selskapet og fagforeningen er helt enige: De ansatte skal ha det de har krav på, IKKE mer og IKKE mindre. Likevel skjer det til stadighet at tariffavtalene blir tilsidesatt eller feiltolket. Av både ledelse og ansatte.
Det viser seg ofte at når vi tar opp slike saker, så foreligger det en feiltolkning av rutiner eller avtaler. Disse er det ganske enkelt å oppklare og videre korrigere. Problemet oppstår først når nevnte sitat blir brukt som «forklaring». Det virker som det har sneket seg inn en ukultur de senere år om at det er lov å prøve seg. Oljearbeiderforeningen ser på dette som en svekkelse av lojaliteten i selskapet og en forringelse av den respekten vi skal ha for hverandre. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot dette for å bidra til at ukulturen ikke sprer seg. Når det gjelder bestemmelser i en tariffavtale, så har ingen av partene tolkningsforetrede, dvs. rett til å tolke det på sin måte. Dermed må vi snakke sammen og finne felles forståelse.
Mange av våre tillitsvalgte er blitt flinke til å tilskrive klubben i forkant av at feilene oppstår, og å spørre om hvordan forskjellige forhold skal behandles. Dette er slik vi vil ha det. Mange avdelingsledere tar også kontakt med oss om de samme forholdene. Slik greier vi å unngå at forhold eskalerer, og til slutt havner hos juristene, noe som kan ta måneder og år før de får veid lov og rett.
 
Så kjære medlemmer, og andre som leser dette: Det er ikke lov å prøve seg! Vi snakker sammen og løser utfordringene med FELLES forståelse. Da går alt så mye bedre, og vi kan bruke ressursene til andre, mer påkrevde oppgaver.
 
 
Facebook. Bli venn med oss på Facebook. Søk opp Oljearbeiderforeningen Avd. 10, og send venneforespørsel. NB! Du må være medlem av OAF.
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!