240114

Kjære medlemmer

 

Årsmøtet: Denne uka ble det avholdt klubbstyremøtet, der vi bl.a. forberedte Årsmøtet i OAF, som kjøres på Kiel-ferja 11. – 13. februar. DET ER ENNÅ ET PAR PLASSER IGJEN, MEN PÅMELDING MÅ SKJE FORT SOM F… TIL torild@oaf.nu
  
En fillesak: Enkelte mener at det er det samme i hvilket forbund en er organisert. Mulig det. Men vil en ha ordnet opp i saker her i KCAD, store eller små, er det bare Oljearbeiderforeningen som har den nødvendige tyngden og evnen (?) til å få gjennomført prosessene.
Forrige uke fikk vi en sak fra en av våre tillitsvalgte på Gullfaks. Egentlig en fillesak, men i våre øyne udiskutabel. Det dreide seg om 1 time overtid for et crew. Vårt konkurrerende forbund på avtalen hadde tatt det opp med bedriften i august i fjor, uten at vi var blitt informert gjennom våre tillitsvalgte. Men nå kom saken altså på vårt bord. I løpet av en dag eller to ordnet OAF opp, og alle fikk det de hadde krav på. Da hadde det andre forbundets tillitsvalgte ikke klart å oppnå noen ting på 5 måneder!
Vi kan bare si til våre tillitsvalgte: Ikke overlat saker som kommer opp, til andre forbunds tillitsvalgte: Da risikerer en at det går i glemmeboken, eller stopper opp. TA KONTAKT MED OAF UMIDDELBART! Da er det store sjanser for at saken løser seg.
  
Facebook. Bli venn med oss på Facebook. Søk opp Oljearbeiderforeningen Avd. 10, og send venneforespørsel. NB! Du må være nåværende medlem av OAF.
Vi håper sidene kan bli en tilleggskanal for informasjon, der du kan gå inn og skrive om aktuelle saker, eller noe du har på hjertet.
   
Neste uke vil Klubbleder og nestleder delta på møter i samarbeidskomiteen for NR, på mandag – onsdag.
   
Olav Gjesteland
Nestleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!