070214

Kjære medlemmer

«Vårens vakreste eventyr»

 
Tariffoppgjøret kaller vi «Vårens vakreste eventyr». Det handler om å fordele verdiskapningen mellom partene i arbeidslivet. Norge er unikt i denne sammenhengen. Vår modell bygger også på en uskreven «samfunnskontrakt», der myndighetene også spiller en viktig rolle. Denne treparts-modellen fungerer best når alle tre parter har forståelse for de andres syn. I vår bransje har vi et stort problem fordi motparten, og folk utenfor, ikke har forståelsen for vår spesielle situasjon. Når vi reiser det vi mener er rettmessige krav, møtes vi ofte med at vi er høytlønnede egoister. Dette kan vi gjøre noe med. Forbundet, med støtte fra SAFE, har laget en enkel oppstilling på sine hjemmesider om hva som er det reelle lønnsnivået offshore. Dette er fakta som ikke når ut til de brede lag i befolkningen, fordi motparten sprer løgn om våre lønns- og arbeidsvilkår. Du kan bidra ved å spre denne informasjonen til dine venner og kjente. Del infoen med dine venner på Facebook, Twitter osv. (Du finner artikkelen på hjemmesiden til forbundet  www.industrienergi.no
Skal vi greie å nå frem med våre krav, er vi avhengig av at folkeopinionen har forståelse for vår situasjon, og at de har riktig bilde av lønnsnivået. Vi må slå tilbake propagandaen som Kristin Skogen Lund, Helge Lund, Jens Ulltveit Moe m.fl. sprer i media.
 
Per 1.1.2012 var gjennomsnittslønnen for offshoreansatte:
 
Gjennomsnittlig lønn                390.000,-
Sokkelkompensasjon 47 %    187.060,-
Samlet lønn:                               585.060,-
 
Det er viktig at vi forklarer hva som ligger i sokkelkompensasjonen. Der kompenseres det for de spesielle ulempene vi har, som ikke de på land har. Eller at de på land får kompensert på annen måte.
 
Neste uke er klubbkontoret opptatt med Årsmøtet, men vi er tilgjengelig på e-post.
   
Tore Hegerberg
 Klubbleder.
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!