210214

Kjære medlemmer

Årsmøtet 2014. Sist uke var nærmere 30 tillitsvalgte og hovedverneombud samlet på Kiel-fergen til årsmøte i OAF. Som sedvanlig hadde vi invitert med oss forbundssekretæren fra Industri Energi. Ommund Stokka kunne dessverre ikke delta, så vi fikk et hyggelig gjensyn med vår gode, gamle forbundssekretær Steinar Egeland. Han har nå vært vikar i Ommunds pappapermisjon. Steinar hadde ikke glemt gamle kunster, og ledet oss trygt gjennom de vanlige årsmøtesakene. Han bidro også med sin erfaring i tarifforberedelsene, som var den store saken utenom de faste sakene på årsmøtet.

 

Tariff. Årsmøtet gikk igjennom innkomne forslag. Som vanlig var de fleste forslagene til Borebedriftsavtalen, og tyngden av krav omhandlet utligning av forskjellen mellom NR-avtalen og Borebedriftsavtalen vi har med Norsk Olje og Gass (NOG, tidligere OLF).

Videre behandling er at klubbstyret gjør en prioritering av våre krav på styremøte i slutten av mars. Så samordnes kravene med Operatør og Forpleining på tariffkonferansen til Industri Energi den 28. april. Forhandlingene gjennomføres 6. - 8. mai.

 

Bransjeavtalen forberedes på tariffkonferanse den 29. april og forhandlingene er satt til 2.- 3. juni.

 

Vi har ikke enda mottatt avsatte dager for Landbaseavtalen og Oljeserviceavtalen. Heller ikke datoer for NR-avtalen, hvor vi er observatør. Disse får vi komme tilbake til.

 

Valg til klubbstyret. Årsmøtet gjennomførte nominasjon til styrevalget. Nominerte personer er nå tilskrevet med spørsmål om de vil stille til valg. Nytt av året er at de også er bedt om å si litt om seg selv, og sende oss bilde. Deretter vil vi presentere de nominerte på hjemmesiden og Facebook-siden vår, slik at dere kan bli bedre kjent med kandidatene. Selve valgmateriellet vil vi prøve å få ut i posten i løpet av neste uke.

 

Facebook-siden vår begynner å få mange av våre medlemmer som venner. Håper at vi skal greie å utvikle den til mer enn en enveiskommunikasjon fra klubben. Heng deg på.  Vi registrerer at flere av våre boreoperasjoner også tar i bruk Facebook som en informasjonskanal. Dette gleder oss veldig, og vi håper at alle våre medlemmer også benytter seg av disse.

 

 

Tore Hegerberg

Klubbleder 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!