280214

Kjære medlemmer

Lønnsoppgjøret er startet. Vi ser at noen sentrale skikkelser i norsk næringsliv, politikere og arbeidsgiverforeninger til stadighet er ute i media, og uttaler seg om lønnsnivået i Norge. Det er ikke måte på hvor dårlig det står til. NHO-sjef Skogen Lund har allerede gått ut og avvist pensjonsspørsmålet, og samtidig sagt at oppgjøret må landes på 2-tallet. Erna og Siv presenterer statistikk som tegner et meget dårlig bilde av konkurranseevnen vår.

Det er derfor viktig at alle fagorganiserte står opp mot denne propagandaen og avslører hulheten i den. Vårt bidrag i dag er hentet fra Hallvard Bakkes kronikk i media forrige uke. Han sier at konkurranseevnen til Norge er GOD. På grunn av at kronekursen svekket seg så mye i Norge i fjor, går vi inn i dette oppgjøret med et stort overheng når det gjelder konkurranseevne. Om kronekursen holder seg på dette nivået ut året, vil konkurranseevnen ha bedret seg med 5 %. Dette understøttes av Holden III-utvalget, som sier at utviklingen av lønnskostnadene ikke har svekket norsk økonomi. Videre vises det til at Norges Bank veldig enkelt kan styre kronekursen, uten å måtte sette styringsrenten annerledes enn det økonomien er tjent med.
Holden III-utvalget sier også at «Et mål på om lønnsveksten har vært for høy, er utviklingen i lønnsandelen, det vil si den delen av verdiskapingen som tilfaller arbeidskraften». De sier at denne har utviklet seg lite over tid, og ikke fraveket vesentlig fra utviklingen hos våre handelspartnere.
 
Konklusjon: Et lønnsoppgjør på 5 % vil tjene samfunnet best i år. Blir det mindre, vil det øke kapitalens andel av verdiskapingen. Blir det mere, vil vi oppleve en kjøpekraftsforbedring. Tar vi ut noe av dette som tariffestet pensjon, så koster det nevneverdig lite.
  
Tore Hegerberg
 Klubbleder
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!