070314

Kjære medlemmer

Bemanningssituasjonen. Som kjent vil hele dette året være usikkert vedrørende sysselsetting. Vi er sårbare når mere enn en operasjon går ned i lengre vedlikeholdstanser, ref. Ringhorne i fjor. Usikkerheten rundt oppstart av Oseberg B, stansen på Kvitebjørn, stansen på Gullfaks B og oppgraderingen på Oseberg Øst, er en utfordring for selskapet. Senest denne uken drøftet vi situasjonen med bedriftens ledelse. Oljearbeiderforeningens syn er at vi ikke kommer i en overtallighetssituasjon når Gullfaks B går i stans 1. juni. Bedriftens oversikt viser noe annet, men deres analyse baserer seg på andre forutsettinger enn våre. Vår erfaring er at vi har ALLTID fått rett i våre analyser. Partene vil følge utviklingen nøye og informere så snart vi vet noe eksakt.

 
Denne uken drøftet vi også overgangen til Borebedriftsavtalen (NOG) for våre medlemmer som kommer fra NR-avtalen. Forskjellige varianter ble diskutert, og vi henstilte til bedriften om å unngå å sette noen ned i lønn. Signaleffekten i et, for vår del godt arbeidsmarked, kan føre til at mange av våre kollegaer finner seg nytt beite. Det skal bli spennende å se hva bedriften bestemmer seg for.
 
Denne uken deltok leder og nestleder på årskonferansen til Manifest Analyse, fagbevegelsens egen kunnskapsbase. Vi tok med oss hjem mange inntrykk og innspill, som vi vil dra nytte av i årets lønnsforhandlinger. Mine betraktninger i forrige ukebrev har etter dette styrket seg i argumentasjonen. NORGE GÅR SOM HAKKA MØKK!
 
Stemmemateriellet til årets klubbstyrevalg er sendt ut til medlemmene. De nominerte vil snart bli presentert på hjemme- og Facebook-sidene våre. Gjør deg kjent med kandidatene og bruk stemmeretten!
  
Tore Hegerberg
 Klubbleder
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!