130706

Økonomisk støtte til streikene arbeidskamerater i Oljeservice


Oljearbeiderforeningen i KCA Deutag besluttet på styremøte 12.07.06 å bevilge kr. 15 000 til støtte for de streikene innen oljeservice i NOPEF.

 

Henning@oaf.nu