140314

Kjære medlemmer

Overgang fra NR til NOG. Klubben har fortsatt drøftingene med bedriften ang. overgang til NOG-avtalen fra 1. juni.Mange rykter har levd et opphisset liv ute blant medlemmene, noe som er helt naturlig. Men nå har vi blitt enige om at det blir «lønnsfrys» for dem på NR, inntil NOG har tatt dem igjen.

 
Utreisemøtene. Bedriften forteller oss at de er bekymret over at så få stiller på utreisemøtene til Gullfaks. Dette skyldes nok i all hovedsak at det er frivillig, og ikke medfører betaling for de som er på NR-avtalen. Men dette forholdet har flere sider: Statoil legger press på KCAD for å få operasjonene til å gå som forventa på GF. I denne situasjonen har vi full forståelse for at bedriften ønsker at alle finner tid til å møte opp før utreise, slik at ledelse og mannskap sammen kan diskutere de utfordringene vi har på GF. Fram til 1. juni vil det være ulønnet, men OAF vil likevel oppfordre alle til å stille, da det er ekstremt viktig for vår felles framtid at vi takler disse utfordringene.
 
Firmaansiennitet. Ifm. at det nærmer seg en foreløpig slutt på NR-avtalen i KCAD, sies det at noen av våre ansatte har fått tilbud fra Archer om å komme tilbake dit, mot at de får beholde firmaansienniteten de hadde da de ble virksomhetsoverdradd. Dette vil vi advare mot å ta for god fisk. I en framtidig overtallighetssituasjon i Archer kan dette by på juridiske utfordringer. Etter AML stiller de sist ankomne sist i køen, uansett om bedriften har lovet dem at de får beholde tidligere ansiennitet. Loven overstyrer Archer (og KCAD).
 
Stemmemateriellet til årets klubbstyrevalg er sendt ut til medlemmene. De nominerte er presentert på hjemme- og Facebook-sidene våre. Gjør deg kjent med kandidatene og bruk stemmeretten!
Bli med i OAFs Facebook-gruppe. Søk opp Oljearbeiderforeningen, og be om å få bli med.
 
Olav Gjesteland
Nestleder OAF
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!